Hakaret suçu nedir?

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’muzda bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak olarak tanımlanmıştır.

Zincirleme suç nedir?

Zincirleme suç kavramı, bir suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlenmesi durumudur. Bu durumda yalnızca bir cezaya hükmedilir ancak bu cezada artırım yapılır. Bunun yanında eğer aynı suç birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmiş ise bu halde de zincirleme suç hükümleri uygulanır. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı suçlar mevcut olup bunlar kanunda sayılmıştır. Bu suçlar; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarıdır. Bunların dışında kalan suçlarda zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulabilir.

Hakaret suçunda zincirleme suç hükümleri hangi durumlarda uygulanır?

Hakaret suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması örneklerle açıklanabilir. Bir kişiye araya zaman girmeksizin hakaret içerikli mesajlar gönderen kişi için gönderdiği mesaj sayısı kadar cezaya hükmetmek yerine zincirleme suç hükümleri kapsamında bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılır. Diğer bir örnek ise bir sözle birden fazla kişiye hakaret edilmesi durumudur. Bu halde her bir mağdur açısından ayrı hakaret suçları değil bir hakaret suçu oluşur ancak suçun cezasında artırım yapılır. Bu örnek güncel bir olayla daha iyi açıklanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da ‘’31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır’’ sözleri Ekrem İmamoğlu hakkında ‘’kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret’’ suçundan cezalandırılmasının talep edilmesine sebep olmuştur.  YSK üyelerine karşı tek bir fiille; söylenen bu söz dolayısıyla, tüm YSK üyelerine karşı aynı suçu işlediği iddiasıyla yargılanmaktadır. Hakkında hakaret suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istenmektedir.

Sonuç 

Hakaret suçu belli durumlarda zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu durumda cezada dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım uygulanır.

Murathan Kocaman

Paylaş:
Index