Hayvanların Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Nelerdir?

Hayvanların da bizler gibi yaşam hakkı vardır, bu nedenle varlıklarını sürdürebilmeleri için korunmalarının hukuki güvence altına alınması şarttır. Hayvanlara zarar verilmesi, öncelikle doğamız ve ekosistemimiz üzerinde ciddi sorunlara yol açacağından hayvanların korunmaya alınması oldukça önem arz etmektedir.

Hayvan hakları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı ; hayvan dostlarımızın rahat yaşamalarını, onlara uygun şekilde davranılmasını, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Hayvanların Korunması ve Rahat Yaşamalarına İlişkin Temel İlkeler Nelerdir?

Tüm hayvanların yaşama hakkı olduğu için sahipli hayvanlar gibi sahipsiz hayvanların da korunması ve yaşamlarının desteklenmesi gerekir. Ayrıca, hayvanların uğrayacağı kötü muamelelerden uzak tutulması ve bakımlarının gözetilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ek olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların da yaşam ortamlarının korunması gerekir. Doğadaki serbest yaşam alanında bulunan yabani hayvanların da ortamlarından koparılmaması gerekir. Örnek olarak maymunların doğal ortamlarından koparılarak kaçak yollarla ülkeye getirilip ve kafeslere kapatılarak evcilleştirilmeye çalıştırılması son derece trajiktir. Hayvanların doğal ortamlarından koparılmasının doğadaki sistemi bozarak ciddi sorunlara yol açacağı ortadadır. Benzer sebeplerle 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre bazı yabani hayvan türlerinin ticareti yasaklanmıştır. Ayrıca hayvanlar korunurken insanlarla diğer hayvanların hijyen ve sağlık durumlarına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Hayvanların kendi türüne özgü şartlarda bakılması, barındırılması ve taşınması gerekmektedir. Özellikle toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin yavrularının belediye tarafından kayıt altına aldırılması gerekmektedir.

Acımasız Bir Çalışma : Hayvan Deneyleri!

Hayvan deneylerinin yapılması belirli usullere tabidir. Hayvanlar sadece bilimsel deneylerde ve ancak başka bir seçenek olmaması halinde belirli kurallar çerçevesinde deneylerde kullanılabilirler. Söz konusu deneylerin yapılması esnasında hayvanların korunması ve uygun şekilde barındırılması gerekmektedir. Ancak uygulamada bu kurallara uyulmaması nedeniyle karşımıza son derece üzücü manzaralar çıkmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler tabiri caizse gri bölgede kalmıştır. Tartışmalı olan husus ise; bir yandan hayvan hakları savunucuları hayvanlar üzerinde acımasız deneyler yapılmasının etik yönünden yanlış olduğunu savunmakta iken, diğer yandan uzmanlar tıp bilimindeki önemli gelişmelere ulaşmada hayvan deneylerinin önemli bir yere sahip olduğunu söylemektedir.

Hayvan Haklarının İhlal Edilmesinin Yaptırımı Nedir? 

Hayvan haklarının ihlal edilmesi durumunda adli para cezası uygulanmaktadır. Hayvanların korunması için yürürlükte olan düzenlemelerin yeterli olmadığı gibi daha caydırıcı düzenlemeler getirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. En önemlisi ise hayvanların da bizler gibi canlı olduğu unutulmamalıdır, hayvanlar üzerindeki hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için toplumun da bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan güncel hukuki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Pelinsu Aleyna YILDIZ

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199-20100611.pdf

Paylaş: