Düğünde Takılan Takılar ve Ziynet Eşyaları

Evliliğe ilişkin geleneklerimizden en önemli ve en çok tartışma yaratanı takı merasimidir. Düğün merasiminde katılımcıların eşlere takmış olduğu para, altın, bilezik, kolye, küpe ve saat gibi değerli takıların kime ait olacağı uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Yargıtay da uyuşmazlık konusuna dönüşen takıların kime ait olduğu konusunda yıllar içerisinde farklı kararlar vermiştir. Bu nedenle bu yazımızı güncel Yargıtay kararları ışığında ele alacağız.

2020 yılından önce Yargıtay, düğünde takılan takı ve ziynet eşyaların tamamının kadına bağışlanmış sayılacağı ile ilgili kararlar vermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; kadına takılan her türlü ziynet eşyasının (çeyrek/yarım/tam altın, bilezik, takı seti vs.) ve paranın kadına ait olduğuna , ziynet eşyaları ve düğün takıları arasında erkeğe takılanlardan, kadına özgü olanların (bilezik, kolye, küpe, yüzük vs.) kadına; diğer ziynet eşyalarının (çeyrek/yarım/tam altın gibi) ve paraların ise erkeğe ait olacağına hükmetmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Ağustos 2022’de verdiği son emsal kararda ise düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının kim tarafından, kime takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve âdet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayılacağı ve artık kadının kişisel malı sayılacağı kararını vermiştir. Görüldüğü üzere Yargıtay yaklaşık 2 yıl boyunca bu konuda farklı görüşlerde karar vermiş ise de tekrar eski görüşünü benimsemiştir.

Bu hususta Yargıtay kararlarından sıklıkla bahsetmemizin sebebi kanunda düğün takılarının hangi tarafa ait olduğuna dair açık bir düzenlemenin bulunmamasıdır. Açık kanuni düzenleme olmaması nedeniyle diğer mahkemeler de Yargıtay’ın görüşüne göre karar verme eğilimindedir.

Ziynet Eşyası Davası Nasıl Açılır?

Devam eden boşanma davasında veya boşanmadan sonra ayrı bir dava açılarak, erkekten takıların ve ziynet eşyalarının aynen iadesi istenebilir veya karşılığı olan para talep edilebilir. Ziynet eşyaların aynen iadesi talebinde zamanaşımı süresi yoktur, ancak ziynet eşyalarının karşılığı olan paranın iadesi talebi 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 10 yıllık zamanaşımı süresi boşanmanın kesinleştiği tarihten başlar.

Ziynet Eşyası Boşanma Halinde Mal Paylaşımına Dahil Edilir Mi?

Düğün takıları kişisel mal olarak kabul edildiği için boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına dahil edilemez. Düğün takılarının evlilik içinde ortak ihtiyaçlara veya düğün masraflarına harcanması gibi nedenlerle elden çıkması halinde dahi kadının boşanma halinde düğün takılarını erkek eşten talep hakkı vardır.

Sonuç olarak Yargıtay güncel kararlarına göre ; düğünde takılan takı ve ziynet eşyaları kime takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve âdet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayılır. Hatta bu takı ve ziynet eşyaları evlilik içinde ortak ihtiyaçlara veya düğün masraflarına harcansa dahi kadının boşanma halinde düğünde takılanları talep hakkı bulunmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bültenine abone olun!

Talha AVCI

 

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://karararama.yargitay.gov.tr/

https://www.anayasa.gov.tr/tr/anasayfa/

Paylaş: