Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Hukuk mesleklerine giriş sınavı meselesi hukuk fakültesi öğrencilerinin son zamanlarda sıklıkla tartıştığı ve yoğun bilgi kirliliğinin yaşandığı bir husustur. Bu sınavın kimleri kapsadığı, sınavın nasıl olacağına dair yanlış bilgiler dolaşmaktadır.

24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile “İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.” ibaresi eklenmiştir.

Hukuk mesleklerine giriş sınavında adaylar Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, İdare Hukuku, idari Yargılama Usulü, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Türk Hukuk Tarihi alanlarından  sorumlu olacaktır.

Yılda en az bir defa yapılacak ve test şeklinde olacaktır. Sınav içeriği 100 sorudan daha az olamayacaktır. Başarılı sayılmak için ise 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gereklidir.

Bu hüküm kanunun yürürlük tarihi olan 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine giren öğrenciler hakkında uygulanacaktır. Ancak sonradan yapılan bir değişiklik ile “Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.” cümlesi ilave edilmiştir. Dolayısıyla kural olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hukuk fakültelerine kayıt yaptıran kişiler hukuk mesleklerine girebilmek için sınava tabi tutulacaktır.

Sınavın kaç sorudan oluşacağı, ne kadar süre verileceği, soru dağılımları gibi hususlar Adalet bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceğinden şimdilik belli değildir.

Tarihsel süreçte 2001 yılında Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmış ve adayların stajdan sonra bir yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde avukat unvanını kazanabileceği hükmü getirilmiştir. Ancak bu hüküm sınav uygulanamadan 2006 yılında kaldırılmıştır. Daha önce ilga edilen bu hüküm meslek kapsamı genişletilerek tekrar hayatımıza girmiş bulunuyor. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik gibi son derece kritik mesleklerde niteliği arttırmak ve belirli bir standart oluşturmak için getirilen bu düzenlemenin ne derece faydalı olacağını ise zaman gösterecek.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx
https://www.barobirlik.org.tr/
https://www.hsk.gov.tr/

Mehmet Emre KAYA

Paylaş: