İcra İle Çocuk Teslimi Devri Bitti

4 Nisan 2022 tarihi itibari ile çocuğun teslimi ve kişisel ilişki kurulması hususunda Adalet Bakanlığınca kurulan merkezler ile icra yoluyla çocuk teslimi sona ermiştir. Uygulamanın ilk yapılacağı il merkezleri aşağıdaki gibidir;

 • Adıyaman
 • Elazığ
 • Erzurum
 • Gümüşhane
 • Kırıkkale
 • Kırşehir
 • Mardin
 • Muğla
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Uşak

Bu il merkezlerinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri çocuk teslimi ve çocuklarla kişisel ilişki tesisine ilişkin işlemleri gerçekleştireceklerdir. 

ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI ? 

Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin mahkeme kararları ve tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler İcra Müdürlüğü gerçekleştiriyordu.

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İŞLEMLERİNDE YENİ USUL NEDİR?

Kanun değişikliği ile Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’da değişiklik yapılmış ve ”İcra Müdürlüğü” yerine ”Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri” getirilmiştir.

En önemli değişiklik ise ilgili kanunda yer alan “İcra ve İflâs Kanununun 25/b maddesinde öngörülen hükümler uygulanır” ibaresinin “5395 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım hükümleri uyarınca psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, bunların yeterli sayıda olmaması hâlinde ise öğretmen hazır bulundurulur” şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. Uygulamada çocukların ailesi ile kişisel ilişki kurulması aşamasında kendilerinin rahat ve güvende hissedeceği bir ortamda işinde uzman psikolog, pedagog, çocuk gelişimci veya rehber öğretmen danışmanlığı ve bilgisinde işlemler yapılacaktır. 

TESLİM MEKANLARININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Çocuğun üstün yararı gereğince çocukların iyi ve rahat hissedeceği teslim mekânları olarak dizayn edilmişlerdir. Uzmanlar tarafından önceki usulde olduğu gibi zorla değil, taraf ve çocuklarla iletişim kurularak, daha barışçıl ve rahat bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. 

“Çocuk Görüşme Merkezleri” çocukların anne ve babaların rahat zaman geçirmesine imkân sağlayacak yerlerdir. Buralar parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın yerlerdir. 

TESLİM USULÜNDE ÜCRET NEDİR?

Yeni kanun düzenlenmesine göre taraflardan ücret talep edilmeyecektir. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

TESLİM USULÜNDE YETKİLİ MÜDÜRLÜK NERESİDİR?

Mahkeme kararı ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkilidir.

Bugüne kadar İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen işlemler artık çocukların yüksek yararı göz önüne alınarak düzenlenen mekanlarda uzman kişiler eşliğinde olacaktır. Bu sayede boşanma süreci ve sonraki aşamada çocukların yıpranmaması amaçlanmıştır. 

İlk uygulamalar 4 Nisan 2022 tarihinde hazırlıklarını tamamlayan illerde başladı. Bir yıl içerisinde tüm illerde bu uygulamaya geçilecektir.

İcra İle Çocuk Teslimi Kaynakça

Kaynak: mevzuat.gov.tr, iidb.adalet.gov.tradalet.gov.tr

Paylaş: