İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle hukukumuza giren iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk bir dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki zorunlu arabuluculuk tam olarak ne anlama gelmektedir?

Kanun koyucu; hem mahkemelerin iş yükünü hafifletmek, hem de tarafların aralarında anlaşarak uyuşmazlıklarını halledebilmeleri amacıyla bu düzenlemeyi getirmiştir. Kısacası bir kazan-kazan durumu vardır diyebiliriz.

Kanuna göre işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvuru, dava şartıdır. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar, usulden reddedilecektir.

Arabulucuya başvuru süresi, davaların zamanaşımı süresi ile aynıdır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Ancak, işe iade taleplerinde, feshin bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurulması gerektiği, anlaşamama halinde 2 hafta içinde dava açılması gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuru Süreci Nasıl İşler ?

Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde ise görevli sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurular yapılır. Arabulucu, listeden atanır, lakin iki tarafın da isteği üzerine, listede yer alan, anlaştıkları herhangi bir arabulucu da görevlendirilebilir. Arabulucu görüşmeleri 3 hafta içerisinde sonlandırılır. Zorunlu hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

Taraflar anlaşamazlarsa, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağı, dava dilekçesine ekleyerek dava açabilirler. Anlaşmaları halinde ise anlaştıkları hususlara ilişkin tutanak, ilam niteliğine haiz belge sayılmaktadır.

Sonuç olarak davaların ortalama çözüme kavuşma süreleri, tarafların kanunda belirtilenler haricindeki hususlarda da anlaşmaya varabilmeleri gibi sebepleri de göz önünde bulundurursak, getirilen bu düzenlemenin, oldukça avantajlı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra anlaşamama ihtimalinde de tarafların mahkemeye başvurma hakkı da engellenmiş değildir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Zeynep YILMAZ

 

Kaynakça:

https://adb.adalet.gov.tr

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: