Çitil Avukatlık Ortaklığı

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ DE 1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMİŞTİR.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Yani işyeri ya kendi personelini çalıştıracak ya da ortak sağlık ve güvenlik şirketlerinden hizmet alacaktır.

Söz konusu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. Söz konusu listede bulunan özel ve kamuya ait iş yerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

7033 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. Maddesine kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Buna göre 6331 Sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü), kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2020 tarihinde başlayacaktır.

Söz konusu Kanun birçok yükümlülük getirmekte olup 01.07.2020 tarihinden itibaren de artık az tehlikeli işyerleri de yükümlülük altına girmiştir. Şayet mevzu bahis sorumluluklar yerine getirilmezse ve iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılmazsa sorumlu işyerleri her ay idari para cezası ödemeye mahkum edilecektir.

Paylaş: