Çitil Avukatlık Ortaklığı

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların oluşturulması ve korunması Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Uluslararası alanda ise Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ile diğer ülkelerin ulusal patent ofisleri nezdinde marka ve patent işlemleri yürütülmektedir.

Uluslararası patent ise, üye ülkelerin bir araya gelerek anlaşma yapması üzerine bir buluşun, birden çok ülkede korunması kolaylaştıran bir antlaşmadır. Hali hazırda söz konusu anlaşmaya 144 ülke taraf durumdadır. Yani buluşunuz hakkında uluslararası patent alındığında söz konusu patentin 144 ülke nezdinde korunması için başvuru hakkına sahip olunmaktadır. Bu antlaşmanın ismi PCT (Patent Cooperation Treaty) yani Patent İşbirliği Antlaşmasıdır. Söz konusu antlaşma WIPO şeklinde kısaltılan uluslararası bir örgüt tarafından uygulanmaktadır.

Dünyada dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası kuruluşların en başta geleni WIPO yani Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ dür. 14 Temmuz 1967 tarihinde Stockholm’de imzalanan sözleşme ile kurulan örgütün merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir. Bu nedenle uluslararası patent başvuruları İsviçre Frangı üzerinden yapılmaktadır.

Buluş ile ilgili başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, başvuru sahibi ilk başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içinde üye ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı elde etmiş olmaktadır. Bu noktadaki en önemli kazanç şudur ki; başvurucunun her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak zorunda kalmayacağından ötürü hem zaman hem de mali yönden ciddi bir tasarruf etmesi söz konusu olacaktır. Küreselleşmenin hızını arttırdığı ve markaların dünya geneline yayıldığı göz önüne alındığında onlarca ülkede ayrı ayrı rapor hazırlatmak yerine tek bir başvuru yaparak patent tescili yapmak yaklaşık %90 oranında bir tasarruf sağlayacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmelidir ki uluslararası patent başvurusu yapmış olmak, her ülkede patent hakkı elde edilmiş anlamına gelmemektedir. Sadece üye ülkelere başvuruda bulunma hakkı kazandırmaktadır.

TÜBİTAK Teşviki 

Başvurucular patent teşvikleri kapsamında her bir uluslara arası patent başvurusu için TÜBİTAK teşvikinden 2000 İsviçre Frangı miktarınca faydalanabilirler.

Gerekli formu doldurmak ve belgeleri başvuru esnasında vermek teşvikten yararlanmak için yeterlidir.

Uluslararası Patent Başvurusu

Patent başvurusu yapmak isteyen buluş sahipleri veya şirketler direkt olarak WIPO’ya başvuru yapabilecekleri gibi Türkiye’de mukim özel ve tüzel kişilikler ile Türk vatandaşları Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapabilir.

Başvuru ve Kabul Süreci 

 • Kabül Ofisi olarak TURKPATENT’e başvuru yapılır.
 • TURKAPTENT’ e yapılan PCT başvurusu kayıt için WIPO’ ya gönderilir.
 • Araştırma raporu başvuru sahibinin isteğine göre TURKPATENT veya EPO
 • tarafından hazırlanır.
 • Başvuru sahibine WIPO ve TURKPATENT/EPO tarafından alındı belgesi
 • gönderilir.
 • Araştırma raporu TURKPATENT/EPO tarafından başvuru sahibine gönderilir.
 • Başvuru WIPO tarafından yayınlanır.

TPE Patent Başvurusunda Gerekli Evraklar 

 • Başvuru formu (TPE-P-103)
 • Başvuru ücreti dekontu
 • Yıllık ücretin/ücretlerin dekontu
 • Uluslararası araştırma raporu
 • Tarifname
 • İstemler
 • Özet
 • Resimler (zorunlu değil)

Tüm bu kurumlar ve ilgili mevzuat ışığında Marka ve Patent hukuku alanında her türlü fikri mülkiyetin korunması, taklitle mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve fikri ve sınaî mülkiyet portföyünün hem Türkiye’de hem de yurtdışında yönetilmesi konularında alanında uzman kişilerce verilmesi gereken avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alınması marka ve patentin korunmasını sağlayacaktır.

Marka ve Patent Hukuku alanında Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak sunduğumuz hizmetler:

 • Marka ve patent vekilliği
 • Uluslar Arası Patent Başvurusu
 • Marka ve patent tescil işlemleri
 • Üçüncü kişilerin marka başvurularına karşı itiraz işlemleri ve yapılan itirazlara
 • cevap verilmesi
 • Marka koruma süresinin sona ermesi
 • Lisans rekabet ihlallerini takip etmek
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının (takibat, lisans, devir, franchising, distribütörlük
 • anlaşmaları) müzakeresi
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması,
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının yorumlanması
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının ifası
 • Marka vekilliği
 • Marka ve patentlerin devri
 • Korsan, taklit ve kullanım araştırmaları
 • Fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları
 • Haksız rekabet davaları
Paylaş: