Çitil Avukatlık Ortaklığı

Kamuoyu ve basın yayın organlarınca hemen her gün bir yenisi yayımlanan ve toplumun hali hazırda en büyük sorunlarından birisi de kadına karşı şiddettir. Her yaş grubundan kadınlarımız cinsel istismar, cinsel saldırı ve hatta cinayete kurban gidiyor. Bu noktada hukukun cezalandırıcı yönünün yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Ceza hukuku ve diğer disiplinlerin aynı zamanda önleyici bir boyutu da olduğu unutulmamalıdır. 

Kadına karşı şiddetin ve en azından kadın cinayetlerin engellenmesi adına ilgili kamu kurumlarına ve adli makamlara başvuru yapılması gerekmektedir. Koruyucu ve önleyici hukuk hizmetinin devreye sokulabilmesi adına talep ve başvuru yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu noktada 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu işlevsel olarak kullanılabilecektir. Bu Kanun kapsamında hakim ve mülki amirden koruma kararı verilmesi talep edilebilir. Halk arasında “uzaklaştırma kararı” diye bilinen hakim kararı ile kadına şiddet gösteren veya şiddet ile tehdit eden kişiler hakkında çeşitli önlemler alındığı bilinmektedir. 

Şiddet gören ya da tehdit edilen kadınlar ayrıca mülki amir yani kaymakamlık ve valilikten koruma talep edebilir. Mülki amir talepte bulunan kişinin hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya kendi kararıyla tehlike altında bulunan kişiyi geçici koruma altına alabilir. Mülki amir talep sonucunda ya da durumdan haberdar olması üzerine mağdurun polis koruması altına alınmasına karar verebilir. 

Şayet şiddet görüyorsanız, tehdit ediliyorsanız, cinsel istismara, cinsel saldırıya maruz kalıyorsanız size şiddet gösteren kişinin kim olduğu fark etmeksizin en yakın kaymakamlığa başvuru yaparak koruma kararı talep ettiğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Kadınların öldürülmediği güzel günleri görebilmek için ses çıkarmaya ve sessizlerin sesi olmaya mecburuz…

Paylaş: