Kadına Yönelik Şiddet

KADINAYÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ HAKKINDA 30/04/2021 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARI

SÖZLEŞMENİN KABUL VE FESİH TARİHİ

Bilindiği üzere Türkiye cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012 2008 16 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa konseyi Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3.maddesi gereğince 19/03/2021 tarihinde karar verildi.

FESİH İLE İLGİLİ TARTIŞMA

Bu karar hukuk camiasında çok konuşuldu ve tartışıldı. Genel kabul gören görüş Uluslarası Sözleşmelerin TBMM tarafından feshedilebileceği Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sözleşmelerin feshinin mümkün olmadığı yönünde olsa da 963 yılında kabul edilen 244 sayılı Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun’un, Cumhurbaşkanı’na milletlerarası antlaşmalardan çekilme yönünde yetki verdiğini savunanlarda bulunmaktadır.

FESHE KARŞI DAVA YOLU 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuru süresi 60 gündür. 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 4. Maddelerinin iptali için dava açıldı ve bu dava reddedildi. Ancak aynı tarihlerde Anayasa Mahkemesinin 9 sayılı Cumhurbaşkanın Kararnamesinin 3. Maddesinin iptaline ilişkin bir dava açılmadı. Kararname yayınlandığı tarihten 60 günlük süre geçtiği için Anayasa Mahkemesi’ne bu aşamada iptal davası açılamamaktadır. 

SÖZLEŞME HANGİ TARİHTEN İTİBAREN FESİH EDİLMİŞ SAYILACAK

Bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ise feshedilen bu sözleşmenin feshinin hangi tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağının tespitine ilişkindir. Mezkur Cumhurbaşkanı kararına göre 1/7/2021 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır. 

19/03/2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı için buraya tıklayın.

30/03/2012 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı için buraya tıklayın.

244 sayılı 31/05/1963 kabul tarihli Cumhurbaşkanına yetki verilmesi hakkında kanun için buraya tıklayın.

Paylaş:
Index