KAT KARŞILIĞI (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Türkiye piyasasında inşaat-gayrimenkul sektörünün önemli bir yere sahip olması ve bu alanda özellikle arsa payı inşaat sözleşmelerine diğer bir deyişle kat karşılığı inşaat sözleşmelerine sıklıkla rastlanması nedeniyle bu durum birçok uyuşmazlığa sebep olmaktadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları, arsa sahibi ve yüklenicidir. Arsa sahibinin, kendisine ait taşınmaz üzerinde yüklenicinin inşaat yapması ve bunun karşılığında arsa sahibinin yükleniciye yapılan inşaat ya da bağımsız bölümünü bir kısmının devretmeyi taahhüt ettiği iki taraflı bir sözleşme olarak tanımlanabilir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde karşılıklı iki edim vardır:

  • Arsa sahibinin belirli arsa payının müteahhitte devretmesi,
  • Müteahhitin taahhüt edilen bağımsız bölümleri arsa sahibine devretmesi.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Uygulama açısından genelde üç tür kat karşılığı inşaat sözleşmesi mevcuttur;

1) Arsanın tamamı veya belli bir bölümü teminat ipoteği karşılığında müteahhitte devredilmesidir. Buna müteakip yüklenici de inşaatı belli bir seviyeye getirdikçe ipotek (teminat) kısım kısım kaldırılır.

2) Arsa paylarının devri bir diğer adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesidir ve inşaatın belli aşamalarında arsa kısım kısım devredilmektedir.

3) Hem kat karşılığı inşaat sözleşmesi hem de satış vaadi sözleşmesinin beraber yapılması ise uygulamada en çok karşılaştığımızdır. Bu çeşit arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde hem taşınmaz satış vaadi hem de inşaat yapımı aynı sözleşmede bir arada düzenlenmektedir.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli

Kanun bazı sözleşmelere işlem güvenliği gereği yazılı olması, noterde veya tapuda yapılması gibi belli başlı şekil şartları getirerek tarafların daha iyi düşünmesi, ispat zorluklarının aşılmasını amaçlamıştır. Noterlik Kanunu uyarınca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin noterlikçe düzenlenmesi bir şekil şartı olup bu koşula uymayan sözleşmeler geçersiz olup herhangi bir yaptırım gücü bulunmamaktadır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Borçları

Arsa sahibi ve yüklenicinin karşılıklı olarak sözleşmeyi ifa etme borçları söz konusudur.

  1. Arsa Sahibinin Borçları
  • Arsayı Teslim Borcu
  • İnşaat Yapımı ile İlgili Yükleniciye Vekalet Verme Borcu
  1. Yüklenicinin Borçları
  • İnşaatı Sözleşmeye Uygun, Sadakat ve Özenle Yapma Borcu
  • İnşaatı Teslim Borcu
  • Ayıba Karşı Tekeffül Borcu

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Büşra AKTAŞ

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1334

Paylaş: