Kullanım Ödüncü Sözleşmesi Nedir?

Milletimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra evini kaybeden veya evleri yaşamak için uygun olmayan depremzede vatandaşlarımız için “Evim Yuvan Olsun” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında yardımsever kişilerin evlerini bedelsiz olarak tahsis etmesi durumunda, Kaymakamlıklar ile yardımseverler arasında imzalanan kullanım ödüncü sözleşmesini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Kullanım Ödüncü Sözleşmesi Nedir ?

Kullanım ödüncü sözleşmesi, diğer bir deyişle ariyet sözleşmesi, 6098 sayılı TBK’nin 379. maddesinde ‘Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.’ şeklinde açıklanmaktadır. Bu sözleşmedeki en temel özellik, ödünç alanın ödünç verilen şey karşısında herhangi bir bedel ödeme sorumluluğu altına  girmemesidir. Kullanım ödüncü sözleşmesinden bahsedebilmemiz için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekir:
• Ödünç veren ile ödünç alanın ödünce tabi şey hakkında anlaşması
• Ödünç verenin, ödünce tabi şeyin kullanılmasını, ödünç verene karşılıksız olarak bırakması
• Ödünç alanın, ödünce tabi şeyi, ödüncü verene geri verme borcu altında olması

Bunların yanı sıra hukuki niteliği itibariyle bu sözleşmeler, rızai sözleşmelerdir ve herhangi bir şekil şartına tabi değildirler.

Kullanım Ödüncü Sözleşmesinin Sona Ermesi

Sözleşmenin sona ermesi iki ayrı şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, amacı belirlenmiş olan kullanım şeklidir. Bu durumda, eğer bir süre öngörülmemişse, ödünç alınan şey sözleşme uyarınca kullanılmış ise ya da kullanılabilecek kadar zaman geçtiyse, sözleşmenin sona erdiğini söyleyebiliriz, fakat bu durumun birkaç istisnai hali bulunmaktadır. Eğer ödünç konusu şey bir başkasına verilirse, sözleşmeye aykırı kullanılırsa veya bozulursa ödünç veren tarafından sözleşme erken sonlandırılabileceği gibi ödünç verenin önceden bilinmeyen bir durum neticesinde ödünç verilen şeye dair bir gereksinimi ortaya çıkarsa da sözleşme erken sonlandırılabilir. İkinci bir durum olan kullanım amacının belirlenmemiş olması halinde, eğer sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemiş ise ödünç veren, dilediği zaman ödünç konusu şeyi isteyerek kullanıma son verebilir.

Sonuç olarak; günlük hayatımızda birçok alanda yer bulan kullanım ödüncü sözleşmesinin, depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen kampanya içinde de, Kaymakamlıklar ile yardımseverler arasında imzalanan kullanım ödüncü sözleşmesi şeklinde, amacı belirlenmiş kullanım şekline tabi şekilde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Melissa ÖZDEMİR

Kaynakça:

https://www.evimyuvanolsun.org/

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: