Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

Bu yazımızda sizlere konut dokunulmazlığını ihlal suçundan bahsedeceğiz. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Hürriyete Karşı Suçlar’’ı düzenleyen bölümünde 116.maddede düzenlenmiştir.

Konut dokunulmazlığı hakkı, bir kimsenin konutuna rızası bulunmaksızın hiç kimsenin madden, bedensel olarak girmemesini ve orada bulunmamasını güvence altına aldığı gibi, konutun dokunulmazlığının görsel ve sessel aletler aracılığıyla zedelenmemesini de konuta bu aletler aracılığıyla sanal olarak girilmemesini de güvence altına alır.

 Madde 116

(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun maddi unsurları; girmek, çıkmamak fillerinin hak sahibinin rızasına aykırı olmasıdır. Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşması için fail, bütün vücuduyla konut veya işyerine girmelidir. Bu nedenle konuttan içeriye bir adım atılıp bedenin kısmen içeriye sokulmasında konut dokunulmazlığını ihlal suçuna teşebbüs oluşur. Örnek olarak duvara yaslanmış merdiven ile pencereden girmek isterken veya dam üzerinde failin yakalanması halinde teşebbüs mevcuttur.

Failin; konutun dışından, konutun içindekilere veya konutun içine yönelik hukuka aykırı eylemleri konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmaz. Örneğin; kapıya kulağını dayayarak dinleme, pencereden içeri bakmak, kapı ziline basmak, cama taş atmak konut dokunulmazlığının ihlal suçunu oluşturmaz.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda yaptırıma bağlanan seçimlik hareketlerden ikincisi, hak sahibinin rızası ile girilen konuttan “çıkmamak”tır. “Çıkmamak”, failin konut veya eklentisine hak sahibinin rızası ile girmesinden sonra, rızanın ortadan kalkmasına rağmen orada kalmaya devam etmesini ifade etmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesine göre; girmek ve çıkmamak fiillerinin hak sahibinin “rızasına aykırı olarak” gerçekleşmesi gerekir.

Rıza, konutun bir kısmına girmek bakımından verilmişse, bunun dışına çıkarak başka kısımlara giren kişi, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sorumlu tutulabilir. Örneğin ders çalışmak üzere arkadaşının evine davet edilen kişinin, merakına yenik düşerek lavaboya gitme bahanesiyle onun yatak odasına girmesi durumunda kişi konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sorumludur.

Hile ile girmek de rızaya aykırı olarak girmektir. Hile, bir şahsın kasıtlı olarak aldatılmasıdır. Örneğin; failin kendisini elektrikçi, su tesisatçısı olarak tanıtması, sahte isim ve sıfat kullanması gibi.

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar; 

Fiilin cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle işlenmesi,

Suçun gece vakti işlenmesi,

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle

işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır

Yukarıda bahsettiğimiz suç tipiyle ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı umut eder, görgü tanığı olmanız halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmanızı hatırlatmak isteriz.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Talha AVCI

Kaynakça

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdllWT-iHt-hgKxafE-QgbTw3vUUsy9Xfx7HiI9lI5sYJ

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVs7F1vz8uhFT5BO7JNpnJ2-5H5GhU9U7ZnOW_XbOvb73

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: