Kira Ödemesi Elden Yapılabilir Mi?

Kiracılar, yaptıkları kira sözleşmesiyle alakalı birçok soru işaretine sahip olabilirler. Konuyla ilgili en sık karşılaşılan sorunlardan biri de konut kiralarında kira ödemesinin ne şekilde gerçekleştirileceğidir. Kiracı borcundan kurtulmak için ödemeyi ev sahibine hangi şekilde gerçekleştirmelidir?

Konut, kişilerin sürekli barınma amacıyla edindikleri, temel gereksinimlerini gördükleri yerdir. Bu yazıda bahsedeceğimiz, günlük dilde yaygın olarak “kira sözleşmesi” şeklinde kullandığımız “konut kirası”nın ödeme şeklidir.

Taraflar Kira Bedelinin Nasıl Ödeneceğini Serbestçe Kararlaştırabilir Mi?

Maliye Bakanlığı tarafından 2008 yılında konuyla alakalı yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Bu kurala uymayan konut sahipleri için para cezası öngörülmüştür.

Kira Bedelinin Elden Ödenmesi Kiracı İçin Olumsuz Sonuç Doğurur Mu?

Kira ödemesinin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi, olası bir uyuşmazlık durumunda kiracının ödeme yaptığını kanıtlaması açısından kiracının lehinedir. Aksi durumda kiranın elden ödendiğini ispatlamak kiracı açısından zor olabilir.

Kiranın elden ödenmesi durumunda, kira bedelinin ödenip ödenmediği konusunda ev sahibi ve kiracı arasında bir uyuşmazlık çıkması ve bu sebeple dava açılması durumunda davaya konu olan bedel 2022 yılı tarifesine göre 6.646,56 Türk Lirasının üzerindeyse bunun ödendiğinin senetle ispat edilmesi gerekir. Yani kiracı ödemeyi elden yapıyor olsa bile ileride çıkabilecek bir uyuşmazlıkta hak kaybına uğramamak adına bunu bir senetle kayıt altına almalıdır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Huri Hüsna YAĞCI

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/

https://www.turcademy.com/

Paylaş: