Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali

İnsanlık tarihinde yerleşik düzene geçildiğinden beri toplumlar bir arada, aynı yapılar altında yaşamaktadır. Bunun bir gereği olarak ortak kullanım alanları artmakta ve belirli konularda uzlaşı içerisinde olmak zorundadırlar. Bu düzeni sabitleştirmek ve sistemleştirmek için hukuk sistemimiz kat malikleri kurulu kavramını ortaya koyarak mülk sahiplerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde kararlar verebilmelerini sağlamıştır.

Ancak bu kurulun aldığı birtakım kararlar bir ya da birden fazla kat malikinin menfaatini, haklarını etkileyebilir. Hatta ahlaka ve kanunlara bile aykırı olabilir. İşte bunun gibi kararlara karşı iptal davası açılarak bu kararların ortadan kaldırılması sağlanabilir. Peki hangi kararlar iptal edilebilir niteliktedir?

İptal Sebepleri

Usul ve esas yönünden pek çok iptal sebebi bulunur. Öncelikle, yine kat malikleri tarafından hazırlanmış yönetim planına uygun olmayan kararlar hakkında iptal isteminde bulunulabilir. Kanun hükümlerine aykırılık gösteren kararlar da iptal edilebilir niteliktedir. Ayrıca bunların dışında kat maliklerinin menfaatini hakkaniyete aykırı ve ağır şekilde ihlal eden kararlara karşı da iptal isteminde bulunmak mümkündür. Bu sayılanlardan hiçbiri gerçekleşmese dahi kanunen ve yönetim planında öngörülen usuli kurallara aykırı veya bu usuli kurallara uyulmadan alınan kararlar da iptal edilebilir.

İptal Davası Açacak Kat Maliki Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılmak Zorunda Mıdır?

İptal isteminde bulunan kat maliki  kararın alındığı toplantıya katılmak zorunda değildir. Bunun için bir mazaret göstermesine de gerek yoktur. Ancak kat maliki söz konusu toplantıya katılmışsa toplantıda kullandığı oya göre dava hakkı bulunmayabilir.

Karara Olumlu Oy Veren Kat Malikinin İptal İsteminde Bulunması Mümkün Mü?

Söz konusu kararın alındığı toplantıya katılan ve kararı verdiği olumlu oyla kabul eden kat malikinin iptal isteminde bulunma hakkı yoktur. Hiç oy kullanmayan ya da çekimser oy kullanan kat maliki iptal istemde bulunabilir. Yani kat maliki olarak kararın iptalini isteme hakkını elde etmek istiyorsanız kararın aleyhine oy kullanmanız gerekiyor.

Kat Malikinin Temsilcisinin Toplantıda Verdiği Oy Kat Malikini Etkiler Mi?

Toplantıya kat malikinin bizzat katılması gerekmez. Bir temsilci vasıtasıyla toplantıda oy kullanabilir. Ancak kat maliki temsilcinin kullandığı oyla bağlıdır. Bu nedenle, temsilcisi karar hakkında olumlu oy kullanmışsa bu kat maliki de iptal isteminde bulunamayacaktır.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Karar hakkında olumlu oy kullanmış bütün kat maliklerine karşı açılabilir. Ancak tek veya birkaç malike karşı açılamaz. Ayrıca kat malikleri kurulunu temsilen yöneticiye karşı da dava açma imkanı bulunmaktadır. Temsilcilerin kat maliklerini iptal davasında temsil yetkisi olmadığından temsilcileri olan kat maliklerinin kendilerine karşı dava açılmalıdır.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?

Kanun, kararın yok sayıldığı ya da mutlak butlanla hükümsüz kılındığı durumlar dışında iptal davası açma süresini 1 ve 6 aylık süreler olarak iki şekilde düzenlemiştir.

Toplantıya katılan ancak olumsuz oy kullanan kat maliki, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıya katılmayan kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde iptal davası açabilir. Bu süreler hak düşürücü nitelikte olduğundan hakim tarafından bizzat dikkate alınır. Bu bakımdan süreleri kaçırmamak ve zamanında dava açmak çok önemlidir.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin Sonuçları

Hakim sadece kararın iptaline karar verir. İptal edilen kararın yerine yenisini tesis etmez. Bu nedenle kurul yeniden toplanarak aynı konuda yeni bir karar alabilir. İptal edilen karar ve buna bağlı sonuçlar geriye etkili olarak ortadan kalkar.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun! 

Ece PORDOĞAN
Kaynakça:

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1832106 ( Kat Malikleri Kurulu makalesi, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, 2018)

Eşya Hukuku Ders Kitabı, 2020, sayfa 354-356,363-364, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Özer Seliçi, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf

Paylaş: