Çitil Avukatlık Ortaklığı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu gibi kurumlarca yayımlanan genelgelerle çeşitli önlemler alınmıştır. Bilindiği üzere birçok işyeri belirsiz bir süre boyunca kapalı kalacaktır. Ayrıca YÖK tarafından alınan karar göre de üniversiteler 2020 bahar yarıyılını online derslerle tamamlayacak olup yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Hal böyle olunca birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Özellikle bazı işletmeler için geçici olarak değil kalıcı şekilde faaliyetlerin sona ermesi söz konusu olacaktır. Ayrıca üniversite eğitiminin özellikle son döneminde olan kişiler bir daha ikamet etmelerine gerek kalmayacak konutlar için kira ödemesi yapmak durumunda kalacaktır. Ancak Türk Borçlar Kanununun 331. Maddesinde düzenlenen hükümde:

“Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar” denilmektedir.

Söz konusu hükme göre kiracı olan kişi de kendisi için kira ilişkisi çekilmez hale geldi ise yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Yani bahar yarıyılı boyunca üniversitenin bulunduğu ilde ikamet etmek zorunda olmayan öğrenci için sözleşmenin devamının faydası bulunmamaktadır. Bu nedenle kanunda düzenlenen olağanüstü fesih hükmü uygulanabilecektir. Aynı şekilde işletmesini devam ettiremeyecek kişiler de söz konusu hükme göre kira sözleşmelerini feshedebilecektir.

Türk Borçlar Kanununa göre de konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

Paylaş: