Kripto Paralar Hangi Suçun Konusunu Oluşturabilir?

Kripto Paralar Hangi Suçun Konusunu Oluşturabilir?

Kripto Para Nedir?

Kripto para,dijital ortamda yatırılan,blockchain adlı bir teknolojiyle kullanılan türlerdir ve gittikçe yaygınlaşırlar ayrıca hiçbir devlete bağlı değillerdir.Blockchain teknolojisi ise birbirine bağlı bloklardan oluşan bir veri tabanı sistemidir.Yeni işlemler bir önceki bloğa eklenir ve kronolojik sıralı yeni bir blok oluşur.

Kripto Para Kullanımıyla İşlenebilecek Suçlar

Sistemi Engelleme,Bozma,Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Kripto paralar ile ilgili en büyük risklerden biri siber suçlardır. Bilişim suçları arasında yer alan bu suçlar blockchain teknolojisi sistemleriyle ilgili olarak işlenebilir. Az önce bahsettiğimiz veri bloklarına kayıtlı para hareketlerini sisteme girerek bozma,değiştirme,erişilmez kılma ve yok etme yoluyla sabote etmek mümkündür bu açıdan bakıldığında bu suçlar kripto paralarla birlikte anılabilir. (bknz:TCK244/1)

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Türk Ceza Kanunu alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tutmak suç olarak düzenlenmiştir.(bknz:Mad.282)

Maddede malvarlığından bahsedildiği için kripto paralar bu kapsamda değerlendirilebilir.Yani kripto paralara ya da suç işleyerek elde edilen kripto paralara işlem yapılırsa suç oluşur.

Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçu

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için fail kişiyi aldatıp kendi yararına işlem yapmalıdır.Bilişim sistemleri de kullanılarak yapıldığı için nitelikli hal ortaya çıkar.

Hırsızlık açısından hukukçular ikiye ayrılmış bazı hukukçular hırsızlık suçunun nitelikli hali olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu oluşur diyor.Hırsızlık suçunun öznesi taşınır mallardır.Başkasının dijital cüzdanından kripto para çalmanın hırsızlık suçunu oluşturup oluşturmadığı kripto parayı taşınır mal olarak değerlendirip değerlendirmediğimize göre değişir.Genel düşünce taşınır mal olmadığı için hırsızlık suçu oluşturmadığı yönündedir.Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2009’da verdiği bir kararda internet bankacılığı şifresinin ele geçirilip hesaptaki paranın başka hesaba transferi bilişim sistemleriyle olması sebebiyle hırsızlık suçu olarak değerlendirilmiştir.

Cebir Suçu

Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde Türk Ceza Kanununun 108.maddesinde düzenlenen cebir suçu oluşmaktadır.Bu suçun oluşabilmesi için karşı tarafa bir şeyi yapması veya yapmaması için bir kuvvet uygulanması söz konusu olup hareketin mala yönelmesi gerekmez.

Sonuç

Kripto para kavramı hukukun her alanında olduğu gibi ceza alanında da yenilikleri beraberinde getirmiştir.Hukuk kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyabilmesi için yenilikleri yakından takip etmelidir.

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!


Sultan Dilara BARDİ
 

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr

https://dergipark.org.tr/tr/

https://hukukvebilisim.org/

Paylaş: