Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Bildirim Yükümlülüğü

Dünya ile paralel olarak ülkemizde de kripto varlık kullanımının artması nedeniyle kripto varlıklar hakkında düzenlemeler yapılması ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiş, ilk adım “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile atılmıştır. Bu düzenlemenin yanı sıra 01.05.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına MASAK’a bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Düzenlemenin Amacı ve Gerekçeleri

Söz konusu değişiklik kripto varlıkların  herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi nedenleriyle kayıt dışı olarak kripto varlıklar ile terör finansmanını önlemek ve suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek amacıyla yapılmıştır.  Yukarıda da belirtildiği gibi kripto varlıkların denetim mekanizmasına tabi olmaması ve merkezi bir muhatabın olmaması nedenleriyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının mümkün ve çok rahat olması nedenleriyle gelecekte kripto varlıkların kontrolden çıkmasının önüne geçilebilmesi açısından söz konusu düzenleme zaruri hale gelmiştir.

Düzenlemenin Getirdiği Yükümlülükler

Yönetmelik ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşterisinin kimliğinin tespiti, şüpheli işlem bildirimi, şüpheli işlem bildiriminin ifşa edilmemesi, bilgi ve belge verme, belge muhafaza ve ibraz ve devamlı bilgi verme yükümlülükleri getirilmiş olup, başkaca kurumlara getirilmiş olan ek yükümlülükler getirilip getirilmeyeceği ilerleyen zamanlarda daha da netleşecektir.

Söz konusu düzenlemenin yanı sıra özellikle ülkemizde birtakım kripto para sağlayıcılar ile ilgili iddiaların ortaya çıkması ve operasyonlar yapılarak birtakım hukuka aykırılıklar tespit edilmesi nedeniyle gelecekte konu hakkında başkaca düzenlemelerin de yapılması muhtemel gözükmektedir.

Paylaş: