Mesafeli Satış Sözleşemesinde Yenilikler

Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Özellikle son zamanlarda birçok kişinin kullandığı internet alışverişlerinde de söz konusu olan mesafeli sözleşmeler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne yapılan değişiklikleri ve eklemeleri içeren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Bu yönetmelik tüketiciye, satıcıya ve sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılara yeni hak ve yükümlülükler getirdi.

Ayrıca yönetmeliğe iki kavram daha eklendi. Bunlar  “aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform” ifadeleri. Aracı hizmet sağlayıcı “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi”, platform “Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem” şeklinde tanımlandı.

Maddeler halinde mesafeli sözleşmelerdeki önemli değişiklikleri incelemeye devam edecek olursak;

  • Mesafeli sözleşme, platform üzerinden yapıldığı takdirde; aracı hizmet sağlayıcının, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte ön bilgilendirmeden ve teyidinden, cayma hakkının kullanımından ve tüketiciye yapılacak bedel iadesi gibi durumlardan müteselsilen sorumlu tutulacağı,
  • Tüketici platform üzerinden cayma hakkını kullandığında (örneğin siparişini iptal etmek istediğinde) aracı hizmet sağlayıcının, tüketicinin cayma hakkını kullanacağı sistemi hazırlamak ve cayma beyanını kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ilettiğini tüketiciye bildirmek zorunda olacağı,
  • Tüketici cayma konusu malı ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya(örneğin belirlenen kargo firmasına) teslim ettiği tarihten itibaren, satıcının on dört gün içinde varsa teslim masrafları dâhil tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağı ve eğer ön bilgilendirmede taşıyıcı belirlenmemişse malın satıcıya ulaşmasından itibaren söz konusu yükümlülüğün başlayacağı,
  • Malın tesliminden önce cayma hakkı kullanılırsa bedelin tahsiline aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı andan itibaren on dört gün içinde teslim masraflarıyla beraber tüm ödemeyi iade etmekle yükümlü olacağı,
  • Satıcının ön bilgilendirme kısmında, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade masrafının tüketiciye ait olduğunu ve öngörülen taşıyıcı masrafının tutarını belirttiği durumlarda, iade masraflarının tüketiciye ait olacağı (kanun kapsamındaki ayıplı mallar hariç),
  • Tüketicinin, cayma hakkını kullanacağını bildirdikten sonraki on dört gün içinde malı geri göndermesinin gerekeceği gibi husuların yanı sıra,
  • Cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşme türlerine de yenileri eklendi. Bununla birlikte; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça artık teslim edilmiş olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkının kullanılamayacak(kanun kapsamındaki ayıplı mallar hariç) olması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki önemli değişiklikler arasında.

Bu yazımızda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki önemli değişiklikleri özetledik. Değişikliklerin tamamını görmek ve yönetmeliği incelemek için buraya tıklayınız.

Kübra Nur SAĞDIÇ

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Paylaş: