Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanununda Yapılan Değişiklikler

Geçtiğimiz Şubat ayında, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin mesleki yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla aday öğretmenlikten sonra öğretmenliğe atananlar, uzman öğretmen sonrasında da başöğretmen unvanını alabilecekler. Her unvan için de ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilmiştir.

Aday Öğretmenlik Süreci

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup gerekli güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçtikten sonra aday öğretmenliğe atanırlar.  Öğretmenlik Meslek Kanununa göre aday öğretmenlik en az bir en fazla iki yıl sürer. Aday öğretmenler, bu süre zarfında eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi olurlar. Bu sürenin sonunda ise, Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarılı olanlar öğretmenliğe atanır. Değerlendirme sonucunda başarısız olanlar veya Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeret göstermeden katılmayanlar görevlerinden alınırlar. Bu kişiler üç yıl süreyle öğretmenlik yapamazlar.

Uzman Öğretmen Unvanı Nasıl Alınır?

Öğretmenlik Meslek Kanunuyla birlikte aday öğretmenlik süresi dahil en az on yıl öğretmenlik yapmış olanlar uzman öğretmen unvanı alabilecekler. Bunun için öncelikle öğretmenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması gerekir. Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını ve gerekli asgari çalışmaları tamamlamış olan öğretmenler yazılı sınav için başvuruda bulunabilirler. Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuru yapan öğretmenlerin bu sınavda başarılı olmaları gerekir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan öğretmenler başarılı sayılır. Başarılı olanlar uzman öğretmen sertifikası alarak uzman öğretmen unvanından yararlanmaya başlarlar. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavdan muaf tutulurlar.

Başöğretmen Unvanı Nasıl Alınır?

Uzman öğretmenlik görevini en az on yıl sürdürmüş olanların, başöğretmen unvanı almaları mümkündür. Öğretmenlik Meslek Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler gerekli şartlar tamamlandıktan sonra başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvurabilirler. Bu şartlar, Başöğretmenlik Eğitim Programı ve başöğretmenlik için öngörülen çalışmaların tamamlanmasıdır. Yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı olurlar ve başöğretmen sertifikası alırlar. Doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için gerekli olan yazılı sınavdan muaf tutulurlar.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Yapılan Mali Değişiklikler

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek maddesiyle mali anlamda yenilikler getirilmiştir. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı % 60, başöğretmenlere ödenen tazminat ise % 120 olarak değiştirilmiştir. Dereceye göre uygulanacak ek göstergelerde de artış düzenlenmiştir.

Şebnem OSMANOĞLU

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki  yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bültenine abone olun!

Paylaş: