Miras Hukuku

Eğer sizde öldükten sonra mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda arkanızda kafa karışıklığı bırakmak istemiyorsanız hayatta olduğunuz dönemde miras sözleşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca yapacağınız miras sözleşmesiyle mirasınızı, mirasçılarınızla ya da istediğiniz üçüncü kişilere bırakmanız mümkün.

Miras sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı birbirine uygun iradeleriyle kurulan mirasbırakanın ölümü ile hüküm doğuran sözleşmelerdir. Ortada bir sözleşme olduğundan geçerli olması için belirli şekil şartları vardır.

Bu şartlardan birincisi; miras sözleşmeleri resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Resmi vasiyetnameler iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir dolayısıyla miras sözleşmeleri de resmi memur tarafından yapılmalıdır. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar. Miras sözleşmeleri günümüzde çoğunlukla noter huzurunda düzenlenmektedir.

Bir diğer şekil şartı ise; miras sözleşmesinin yapılabilmesi için, kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Tam fiil ehliyeti; ayırt etme gücü olan, ergin olan ve kısıtlı olmayan bütün gerçek kişilerdir. Dolayısıyla miras sözleşmesi; ayırt etme gücüne sahip, 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılmamış, kısıtlı olmayan kişiler tarafından yapılabilir.

Miras sözleşmeleri; olumlu miras sözleşmeleri ve olumsuz miras sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır. Olumlu miras sözleşmelerinde; mirasbırakan bir kişiyi mirasçı atayabilir ya da üçüncü kişiye belirli bir mal vasiyetinde bulunabilir.  Olumsuz miras sözleşmeleri ise mirastan feragat sözleşmesi olarak da karşımıza çıkar. Mirastan feragat sözleşmelerinde; mirasçı, mirasbırakana mirasçısı olmayacağını söyler ve mirastan feragat sözleşmesi yapılır.

Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi

Miras sözleşmesinin sona ermesi, tarafların anlaşması ya da bir tarafın sözleşmeden dönmesiyle mümkün olur. Sözleşmenin sona ermesi için tarafların anlaştıklarını yazılı şekilde belirtmesi gerekir. Bu bildirimin notere yapılmasına gerek yoktur.

Miras sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilebilmesi de bazı hallerde mevcuttur. Örneğin; mirasbırakanın sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğine dair sözleşmeye madde eklettirmişse veya mirasbırakanın mirasçılıktan çıkarma sebebi varsa, yani mirasçı ya da belirli bir mal bırakılmak istenen kişi mirasbırakana karşı ağır bir suç işlemişse veya aile hukukundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmiyorsa mirasbırakan sözleşmeden dönebilir. Miras sözleşmesinden bu şekilde dönülebilmesi için mirasbırakanın mirasçılıktan çıkarma sebebini açıkladığı yeni bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapması zorunludur. Tek taraflı feshedilebilmesi için birkaç hal daha mevcuttur.

Son olarak miras sözleşmesinin kendiliğinden hükümsüz olduğu durumlar da mevcuttur. Sözleşmesinin kendiliğinden hükümsüz olduğu durumlarda sözleşmeden dönmeye veya iptal davası açmaya gerek yoktur. Miras sözleşmesinin kendiliğinden hükümsüz olması için; mirasçının mirasbırakandan önce ölmesi örnek verilebilir.

Sonuç olarak, miras sözleşmesinin geçerliliği için belirli şekil şartları öngörülmüştür. Ayrıca miras sözleşmesinden dönülmesi için kanunun aradığı birtakım şartlar mevcuttur. Bu hususta kişilerin hukuki danışmanlık alması tavsiye edilmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Selin Örencik

Kaynakça:

https://www.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: