Nişanın Bozulması Durumunda Manevi Tazminat

Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma; karşılıklı evlenme vaadi içeren aile hukukuna özgü bir sözleşmedir. Nişan sözleşmesi birbiriyle evlenmek isteyen kadın ve erkeğin bu husustaki iradelerini ortaya koyması ile meydana gelir.

Nişanlanma, evlenmenin gerçekleşmesiyle son bulduğu gibi evlilik harici bir durumla da sonlanabilir. Kanun koyucu nişanın evlenme harici bir durumla son bulma ihtimaline karşılık olarak tazminat hükümlerini getirmiştir.

Kanun koyucu tarafından nişanın bozulması sonucunda zarar gören taraf, maddi veya manevi nitelikte tazminat davası açabilir. Bu davanın hangi durumda açılacağına bakalım.

Manevi Tazminat Davası

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini talep edebilecektir. Nişanın bozulması sonucunda manevi tazminatın açılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir:

  • Geçerli bir nişanlılık ilişkisi mevcut olmalıdır. Flört, sevgililik, birlikte yaşama ilişkileri nişanın varlığı için yeterli değildir. Nişanlanma ilişkisinin var olması için tarafların karşılıklı evlenme vaadi bulunması zorunludur.
  • Nişan, taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla son bulmuş olmalıdır. Nişan karşılıklı anlaşmayla yahut ölümle son bulduğu takdirde, manevi tazminattan bahsedilme
  • Nişanın, nişanı bozan tarafça, haksız ve kusurlu bir şekilde bozulmuş olması Nişanı bozan taraf, haklı olarak nişanı bozmuşsa, diğer taraf, bu davayı kusurlu olduğu için açamayacaktır.
  • Manevi tazminat talebinde bulunan taraf, kusurundan ötürü nişanın bozulmasına neden olmamalı veya karşı tarafa oranla daha az kusurlu olması gerekmektedir.
  • Dava açmak isteyen tarafın nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları ihlal edilmiş, manevi bir çöküntüye girmiş olması yahut itibarının zedelenmiş olması şart koşulmuştur.
  • Kusurlu eylem ve meydana gelen zarar arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir.

Manevi tazminat talebi yasal ve iradi temsilin mümkün olmadığı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir

haktır. Bu nedenle kişinin bizzat talepte bulunması gerekir. Küçük ve kısıtlılar da yasal temsilcilerinin iznine bağlı olmadan manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir. Nişanın sona ermesini takip eden 1 yıl içinde nişanın bozulması durumunda manevi tazminat davası açılması gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ayşe KIŞLALI

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: