Ombudsmanlık Nedir?

Ombudsmanlık diğer adıyla Kamu Denetçiliği Kurumu bir hak arama kurumudur. Kamu kurum ve kuruluşları yani idarenin eylem ve işlemleri ya da kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunuzu ya da haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız siz de Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK, ombudsman); idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayanan adalet anlayışıyla hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleme ve araştırma yapar. KDK, inceleme ve araştırmaları sonucunda idareye hukuka ve hakkaniyete uygun davranması için önerilerde bulunabilir. Bu sebeple ombudsmanın araştırma ve inceleme yetkisi, yargı mercilerinin yetkilerinden daha geniş kapsamlıdır. Kamu kurum ve kuruluşunun yaptığı işlem ya da eylemin sonucundan başvuru sahibinin olumsuz etkilenmesi, menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir

Kamu Denetçiliği Kurumu hangi başvuruları inceleyemez?

  1. TBMM tarafından yürütülen yasama faaliyetlerine karşı yapılan başvurular incelenemez.
  2. Başvuru Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlik düzeni ve disiplini ile ilgili ise başvuru incelenemez.

Örneğin, askerdeki eğitimler ya da verilen emirler ombudsmanın görev alanı dışındadır.

  1. Başvuru yapılan konu mahkemeye intikal ettiği durumlarda bu başvurular incelenemez.

Örneğin, yapılan başvuruyla ilgili olarak ayrıca dava açıldığı anlaşıldığı anda başvurunun incelenmesi sonlandırılır.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Kimler Başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta olmak üzere; çocuklar, engelliler, mülteciler, ülkemizde geçici olarak ikamet edenler, turistler ve şirket gibi tüzel kişiler; menfaatleri idare tarafından ihlal edilmişse ombudsmana başvurabilirler.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Nasıl Başvurabilirsiniz?

  1. İnternet adresindeki başvuru formunu doldurup onaylayabilirsiniz.
  2. Dilekçenizi Ankara’daki merkez binasına gönderebilirsiniz.
  3. İllerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara dilekçenizi verebilirsiniz.
  4. Telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.
  5. Kuruma bizzat giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru Dilekçesinde Neler Yer Alır?

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru dilekçenizde mutlaka; adınız, soyadınız, TC Kimlik Numaranız eğer tüzel kişiyseniz tüzel kişi numaranız, fiziki dilekçeniz mevcutsa ıslak imzanız ve en önemlisi şikayet konusu ve talebiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumu bir hak arama kurumudur ve hakkaniyet arayışı içinde karar ve çözüm önerileriyle vatandaşın yanındadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ş. Senan DAĞ

Kaynakça:

Prof. Dr. Metin Günday, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2022

https://www.ombudsman.gov.tr/

Paylaş: