Mesafeli Sözleşmeler ile İlgili Yapılan Son Değişiklikler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bazı hükümler açısından 01.01.2023’te, diğer hükümler yönünden 01.10.2022’de yürürlüğe girmiştir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin başlıca amacı, sözleşmenin kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçları kullanarak yapılan sözleşmelerin tabi olacağı kuralların açıklanmasıdır.

Yapılan son değişikliklere göre;

  • “Aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform” kavramlarının tanımları yapılmış ve aracı hizmet sağlayıcı, “oluşturulan sistem sayesinde uzaktan iletişim araçları ile satıcı ve sağlayıcı adına mesafeli sözleşmenin kurulmasına aracılık eden kişi”, platform ise “aracı hizmet sağlayıcının sözleşmenin kurulmasına aracılık etmek üzere kurduğu sistem” olarak kısaca açıklanabilir.
  • Veri girişinin (bilginin elektronik ortama aktarılmasının) satıcı veya sağlayıcı tarafından değil de yukarıda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapılmış olması durumunda, ön bilgilendirme yükümlülüğü (tüketici onaylanmadan, mesafeli sözleşmenin içerdiği bazı konulardan tüketiciyi haberdar etme yükümlülüğü) içindeki hususların eksik olmasından, aracı hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.
  • Aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin satıcı veya sağlayıcılarla olan işlemlerinden kaynaklı kayıtların üç yıl boyunca tutulması ve başka kurum ve/veya kuruluşlara verilmesinden sorumlu olacaktır.
  • Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile olan anlaşmalara uymaması durumunda, satıcı veya sağlayıcının mesafeli sözleşmelere aykırı davranmalarına neden olursa bundan sorumlu olacaktır.
  • Satıcı veya alıcının onayı alınmadan, aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapılan indirim, promosyon vb. durumların tüketici lehine karşılanmaması halinde, tüketici aleyhine olan durumlar, aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
  • Aracı hizmet sağlayıcı, platformdaki reklam, tanıtım ve taahhüt gibi ibarelerle tüketiciye yapılan ön bilgilendirme içeriğinin eşleşmesi ve bunun ispatından sorumludur.
  • Mesafeli Sözleşme Yönetmeliğini yürütme yetkisi ise Bakanlığın isminin değişmiş olması nedeniyle Ticaret Bakanına verilmiştir.

 

Yani genel anlamda baktığımızda yapılan değişikliklerde, “aracı hizmet sağlayıcı” ve “platform” terimlerinin tanımlandığını, aracı hizmet sağlayıcının bazı durumlarda satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen yani birlikte sorumlu olduğunu, tüketiciye bazı hususlarda kesin bilgi verilmesi gerektiği hakkında hükümler getirildiğini görmekteyiz.

Tüketiciyi ilgilendiren en önemli değişiklik ise cayma hakkı kapsamında gündeme gelmektedir. Tüketicinin cayma hakkı kullandığı malı, satıcı veya sağlayıcı ya da yetkilendirilmiş kişiye geri gönderme süresi 10 günden 14 güne çıkarılmıştır. Ayrıca cayma hakkının bir diğer deyişle halk arasında “koşulsuz iade” olarak bilinen hakkın cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayarlarda, satıcı veya sağlayıcıya yüklenen hasar ve hatalar dışında kalan durumlarda kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Cayma hakkının kullanılması sonrası, kredi kartıyla yapılan ödemelerin, kart kuruluşu tarafından tüketicinin kredi kartına tek seferde iadesine ilişkin değişiklik, 01.01.2023’te yürürlüğe girmiştir. Diğer tüm değişiklikler ise 01.10.2022’de yürürlüğe girmiştir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ayça TOPAL

KAYNAKÇA

  • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220823-2.htm
  • UYAROĞLU, Osman, Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Cayma Hakkı Kapsamında Korunması, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2021)
  • ERDOĞAN, Tuğrul, Elektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerlilik Şartları, (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2022)
Paylaş: