Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir ?

Hüküm Nedir ?

Yargılama sonucunda ilgili makamın gerçek kişi ya da tüzel kişi hakkında verdiği nihai karardır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanununa özgür bir kurumdur. Sanık hakkında verilen cezanın belli bir denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmemesi durumunda ceza kararının ortadan kalkmasına ve davanın düşmesine sebep olan bir karardır.

Sanığa HAGB Verilmesinin Şartları  Nelerdir?

 • Sanığın kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması ,
 • Sanığa belli denetim ve gözetim süresi tanınması ,
 • İlgili mahkemenin sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi ,
 • Daha önce sanığın HAGB almamış olması ,
 • Suç neticesinde oluşan bir zarar söz konusuysa bu zararın giderilebilmesi ,
 • Yargılama sonucunda eğer ki suç Türk Ceza Kanununda iki yıl ya da daha az süreye tekabül ediyorsa veya adli para cezasıyla giderilecekse burada mahkeme diğer şartların varlığı halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedebilecektir.

Verilen HAGB Kararı Sonucu Sanığa Verilebilecek Denetimli Serbestlik Halleri Nelerdir?

 • Sanığa meslek veya sanat sahibi olması amacıyla eğitim verilebilir.
 • Kamu kurumu ya da özel kurumda başka birisinin gözetimi altında ücretli çalıştırılması
 • Belirli yerlere gitmesinin yasaklanması
 • Belirli bir yere devam zorunluluğunun getirilmesi
 • Hakimin takdirine bağlı olarak verilecek diğer konular

HAGB Adli Sicil Kaydında Görünür Mü?

HAGB kararı savcılıktan ya da e-devletten alınan adli sicil kaydında görünmez. Çünkü sanık hakkında verilen bir hüküm yoktur.

HAGB’ye Uyulmazsa Ne Olur?

Sanığın denetim süresi içinde suç işlemesi ve yükümlülüklere aykırı davranması HAGB’nin bozulması anlamına gelmektedir. Bu noktada dava tekrar açılır ve yeni hüküm ile birlikte değişiklik yapılmadan cezanın infazı gerçekleşir.

HAGB’nin Bir Yaptırım Olduğunu Söylemek Mümkün Müdür?

Evet mümkündür. Ceza hukukunun amacı suç işleyen kişiyi belli bir yaptırıma tabi tutup akabinde ıslah edip topluma kazandırmaktır. Her ne kadar bunun için uygun koşulların cezaevinde olduğu, devletler ya da iktidarlar tarafından belirtilse de hukuk devleti ilkesini gerçek anlamda uygulayan ülkelerde bu koşulların toplum içinde de görülmesi mümkündür.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Tansel URUN

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: