Plastik Cerrahide Hekimin Sorumluluğu

Plastik Cerrahide Hekimin Sorumluluğu

Güzellik anlayışının tek tip bir hal almaya başladığı bugünlerde estetik operasyonlara talep gitgide artmaktadır; zira herkes kalın dudaklara, yıllara meydan okuyan yüz hatlarına, hokka burunlara sahip olma arzusu içindedir. Peki ya işler yolunda gitmezse, daha güzel olmak adına yapılan estetik müdahale istenmeyen bir şekilde sonlanırsa ne olacak?

İstatistik

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin 2022 verilerine göre ülkemiz, dünyada en fazla estetik işlem yapılan 5.ülke olmuştur. Türkiye’deki son raporlamaya göre ise ülkemizde 1 yılda 754 bin 392 estetik operasyon gerçekleştirilmiştir.  Kuşkusuz, yapılan binlerce estetik operasyonun bir kısmı hastaları memnun ederken, bir kısmı da hekime dava açılmasına sebep olmuştur.

Hekimin Sorumluluk Alanı

Estetik operasyonlarda hekim – hasta arasındaki ilişki eser sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun nedeni hekimin hastaya operasyon sonrasında kavuşacağı görünüm konusunda garanti vermesidir. Öyle ki, günümüzde estetik talebiyle hekime başvuran hastaya operasyon öncesi üç boyutlu görsellerle istenen sonuç taahhüt edilmektedir. Bu taahhüt bazen Beren Saat burnu, bazen Angelina Jolie dudağı olarak da kendini gösterebilmektedir.

Eser sözleşmesinin hekime yüklediği borçlar şunlardır:

-Hastanın talebine yönelik estetik operasyonu yapma

-Estetiği bizzat yapma

-En uygun tedaviyi uygulama

-Operasyonu sadakat ve özenle gerçekleştirme

-Hastayı operasyonla ilgili bilgilendirme (aydınlatma)

Hekim, bu borçlarını yerine getirmez ise sözleşmeye aykırılık sebebiyle sorumlu tutulabilir. Örneğin hastanın isteği yönünde görseli çalışılıp hazırlanmış ve taahhüt edilmiş burun, operasyon sonucu ortaya çıkan burundan çok farklıysa bu durum dava sebebi olabilir. Hastaların beğenmediği her sonuç, estetik cerrahlar için hukuki bir sorun yaratabilmektedir. Bu durumu aşmanın en makul yolu operasyon öncesi hastayı en geniş biçimde bilgilendirmektir. Yazılı bilgilendirme ile hastaya vaat edilen sonuca ulaşmayı engelleyebilecek potansiyel durumlar bildirilmişse ve hasta bunları göze alarak operasyonu kabul etmişse, hekimin sorumluluk alanı daralacaktır.

Uyuşmazlık Hali

Operasyon sonrası hastanın hekime sözleşmeye aykırılık sebebiyle dava açması halinde, kendisine taahhüt edilen sonucu ispatlaması gerekmektedir. Hasta tarafından bu ispat yapılamazsa, mahkeme objektif bir değerlendirme yaparak hekimin borcunu yerine getirip getirmediğini tespit edecektir. Bu değerlendirme sonucunda olumlu tespit yapılması halinde, sonuç hastanın istediği sonuç olmasa dahi hekimin borcunu yerine getirdiği kabul edilecektir.

Mahkeme tarafından hekimin kusurlu olduğu yönünde kanaat getirilmesi halinde ise davacı hastanın maddi-manevi tazminat talebi gündeme gelebilecektir. Şayet hasta, estetik operasyon nedeniyle yaşamını yitirdi ise yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan güncel hukuki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Damla KUZU

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

https://www.indyturk.com/node/289051/haber/pandemiden-etkilenmeyen-sekt%C3%B6r-estetik-turizmi-t%C3%BCrkiye-d%C3%BCnya-liginde-7inci-s%C4%B1rada

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215573

Paylaş: