Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Muvazaa, kelime anlamı olarak gerçeğe aykırı hareket ve işlemlerde bulunmak anlamındadır. Bazı durumlarda miras bırakanlar, mirasçılarından mal kaçırma ve onları mirasından mahrum etme yoluna gitmektedirler. İşte miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu muvazaalı (yapılan işlemin amacı ile niyetin farklı olması) işlemlere muris muvazaası denir. Muvazaa şeklinde yapılan işlemler geçersizdir ve kesin hükümsüz niteliğindedir.

Kanuni mirasçıların her daim saklı payları bulunur. Miras bırakan istemese dahi kanuni mirasçılar belli oranda mirasa sahip olurlar. Kanuni mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlilik dışı dünyaya gelen çocuklar, evlatlık alınan kişilerdir. Uygulamada en çok karşılaşılan muvazaalı işlem; miras bırakanın, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede satış sözleşmesi şeklinde devretmesidir. Böylece miras bırakan, diğer mirasçıların muris muvazaası nedeniyle dava açmasını engellemektedir. Sıkça karşılaşılan bu durum erkek çocuğa tanınan üstünlük, toplum baskısı, eğitim düzeyi, mali yönden zayıf olan mirasçının güçlendirilmesi gibi sebeplerle oluşmaktadır.

Miras, Mirasçılardan Sadece Birine Bırakılırsa Diğer Mirasçılar Ne Yapmalı?

Miras, mirasçılardan sadece birine bırakılırsa tenkis davası açılır, mirasçılardan birine satış sözleşmesi adı altında bağışlanırsa muris muvazaası davası açılır. Tenkis davası açmak için 10 yıllık hak düşürücü süre var iken muris muvazaası davası herhangi bir hak düşürücü süre ve zamanaşımına bağlı değildir. Muris muvazaası davası her zaman açılabilir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davasının Sonuçları

Mirastan mal kaçırma davasını; yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve evlatlıklar açabilir. Mirası reddeden, miras hakkından feragat eden ve mirastan çıkartılan kişilerin bu davayı açma hakları yoktur. Yargılama sonucunda miras bırakan tarafından yapılan satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilirse tapuda yapılan satış sözleşmesinin iptaline karar verilir. Böylelikle diğer mirasçılar da hak sahibi olur.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Talha AVCI

Kaynakça:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGosterkey=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmZ58geaE6kXCPtRjeAp4R7cWNpGL4RfhIic1IameRc3Q

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpH8ei6JOvcAnb0iA-9vvNH_aGql0fEfXotX7i3mpHn5p

https://www.mevzuat.gov.tr/

 

 

Paylaş: