Sahipsiz Hayvan Saldırılarında Sorumluluk

Bir önceki yazımızda sahipli hayvanların saldırılarından doğan zararlara karşı hayvan bulunduran kimsenin hukuki ve ceza sorumluluğunu konuşmuştuk. Peki söz konusu zarara sebebiyet veren hayvan sahipsizse sorumlu kim, zararımız kim tarafından tazmin edilecek?

Kanuni düzenlemelerde sahipsiz hayvanlar tarafından oluşan zararlar bakımından idare yani ilgili belediyeler sorumlu tutulmuştur. Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, sahipsiz hayvanların bakımı ve gözetiminden yerel yönetim olan belediyelerin sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Anayasa ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre  Büyükşehir Belediyesi ; hayvan barınaklarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmekle görevli ve yetkilidir.

Belediyeler, sahipsiz sokak hayvanları üzerinde aşılama, kısırlaştırma gibi gerekli tüm tıbbi bakımları yerine getirmekle, hayvanları alınan ortama geri bırakmak, kayıtlarını tutmak ve sahiplendirmekle yükümlüdür. Danıştay, belediyelerin bu yükümlülüğünü kamu hizmeti kabul ederek bu kamu hizmetinin yerine getirilmemesinden dolayı oluşan zararlardan dolayı belediyeleri sorumlu tutmuştur. Söz konusu hayvan tarafından zarara uğrayan kimsenin zarar tazmini de dolayısıyla belediyelere yüklenmiştir. Saldırıya uğrayan kişi belediyenin kusurlu olduğuna ilişkin maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir .

Dava Zamanaşımı Var Mıdır?

Saldırıya uğrayan kişinin öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır.

Sonuç olarak sahipsiz hayvanların sorumluluğunun belediyelere ait olması nedeniyle sahipsiz hayvan saldırısına uğrayan kişilerin zararlarının tazmin edileceği hüküm altına alınmıştır.

Her koşulda hukukun üstünlüğünü konuştuğumuz diğer bloglarımızdan haberdar olmak için Çitil Haber Bülteni’ne abone olabilirsiniz.

Merve ALTIPARMAK

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://karararama.danistay.gov.tr

Paylaş: