Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mal ayrılığı sözleşmesi, halk tarafından evlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir. Eşler arasında evli kalınan süreç içerisinde edinilen malların kime ait olacağı ve nasıl paylaşılacağını düzenleyen sözleşmeye mal ayrılığı sözleşmesi denilmektedir.

Mal ayrılığı rejiminde eşlerin mal varlıkları sadece kendilerine aittir. Her eş, kendi borçlarından tüm mal varlığıyla sorumlu olur. Eğer bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden taraf varsa bu iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Malın kime ait olduğu tespit edilemezse eşlerin paylı mülkiyetinde olduğu yani her ikisinin de hakkı olduğu sayılır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Sözleşme noterde onaylanma veya düzenlenme şeklinde yapılabilir. Buna ek olarak taraflar evlenme başvurusu sırasında seçtikleri mal rejimini yazılı olarak bildirebilirler. Sözleşmenin yapılabilmesi için tarafların ayırt etme gücüne sahip olmaları gereklidir.

Evlenmeden Önce Mi Yapılmalı Yoksa Evlilik Sonrasında Mı?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce yapılabileceği gibi sonra da yapılabilir. Eşler evliliklerinin herhangi bir zamanında diledikleri mal rejimini seçmekte, değiştirmekte ve kaldırmakta özgürdürler.

01.01.2002 Tarihinden Önce Evlenen Kişiler Bakımından Fark Var Mıdır?

Mal ayrılığı sözleşmesi 01.01.2002 tarihine kadar yasal mal rejimi iken bu tarihte yapılan değişiklikle yeni yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Bu tarihten önce evlenen kişiler mal ayrılığı rejimine tabii iken yapılan değişiklikten sonra edinilmiş mallara katılma rejimine tabii oldular. Dolayısıyla bu çiftler için 2002 yılından öncesi mal ayrılığı rejimine uygun mal paylaşımı yapılırken 2002 yılından sonraki mal paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejimine uygun yapılacaktır.

2002 yılından önce yapılan evliliklerde evlilik anından itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi sayılması günümüzde mümkün değildir. Değişiklik yapıldığı sırada 01.01.2002 tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde bunu değiştirme hakkı mevcut bulunmakta iken  artık böyle bir imkân mevcut değildir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılara anında ulaşabilmek için Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Şevval İŞCAN

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr

Paylaş: