Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Kitle Fonlaması Tebliği) uyarınca yetkilendirilen kitle fonlama platformlarının ;

  • Tüzel kişiliğinin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına, 
  • %20 veya daha fazlasını temsil eden paylarına veya oy haklarına sahip oldukları girişim şirketlerinin veya projelerin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına,
  • Ortakları, yönetim kurulu ve yatırım komitesi üyeleri ile bu kişilerin eşlerinin, alt ve üst soylarının tek başlarına veya birlikte %20 veya daha fazlasını temsil eden paylarına veya oy haklarına sahip oldukları girişim şirketlerinin veya projelerin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına, 
  • Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin kontrollerin yapılmasından sorumlu olduklarına,
  • Girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik uyarınca akredite edilmiş ve anonim ortaklık olarak kurulmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarına iştirak etmelerinin kitle fonlaması faaliyetinin münhasıran yürütülmesi gerektiğini düzenleyen Kitle Fonlaması Tebliği’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmediğine

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. 

(2021/17 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.) 

İlke kararı linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş: