Sosyal Medya (WhatsappFacebookInstagram) Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Sosyal Medya (Whatsapp/Facebook/Instagram) Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi bir çoğumuzu sosyal medya platformlarını kullanmaya yönlendirmiştir. Sosyal medya platformlarında özel hayatımızla ilgili birçok yazışma ve paylaşım yapıyoruz. Yapılan bu yazışmaların ve paylaşımların aleyhimize bir delil olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Gelişen teknolojiyle beraber mahkemelerde kullanılmaya çalışılan yeni bir ispat aracından söz edilmektedir. Bu ispat araçlarından şu an en yaygın olarak kullanılmak istenen sosyal medya platformlarında yapılan yazılar ve paylaşımlardır. Sosyal medya platformlarında özel hayat, iş hayatı ve aile hayatıyla ilgili bilgiler, belgeler, fotoğraflar, videolar, fikirler ve yazılar paylaşılmaktadır. Sosyal medya platformlarından Facebook, Whatsapp, Instagram ve Twitter en çok kullanılanlar arasındadır.

Mahkemeye sunulan delilin mahkemece kabul edilmesi için, sunulacak delillerin hukuka uygun elde edilmesi gerekir. Eğer sunulan deliller hukuka aykırı yollardan elde edilirse mahkemece bu deliller yargılama sırasında kullanılmaz. Ayrıca delilleri hukuka aykırı elde edenlere karşı ceza davası açılabilir. Kişinin bilgi ve izni olmadan şifrelerini ele geçirerek hesaplarına erişim sağlanması durumunda ise bu eylemi gerçekleştiren kişi; bilişim sistemine yetkisiz erişim, bilişim sistemindeki verilere müdahale, özel hayatın gizliliğini ihlal veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi gibi suçlardan ceza alabilecektir. Burada önemli olan delillerin hukuka aykırı elde edilmemesidir. Fakat sosyal medya üzerinden delil olarak sunulacakların hukuka uygun elde edilmiş olması da tek başına delil niteliğini taşımamaktadır. Sunulan bu delillerin tek başına ispat yükü yoktur. İspat yükünün olabilmesi için sosyal medya platformunda bulunan fotoğraf, ses kaydı ve videolar başka deliller ile desteklendiği takdirde delil olarak kullanılabilir.

Ekran Görüntüleri Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Son zamanlarda herkesin rahatlıkla telefonundan bir tuşla aldığı ekran görüntüleri mahkemeye delil olarak sunulmak istenmektedir. Fakat ekran görüntüleri üzerinde rahatça oynama yapılabileceği göz önüne alındığında bu deliller mahkemelerde tek başına delil olarak kabul edilemeyecektir. Bu ekran görüntülerinin delil niteliği taşıması için başkaca delillerle desteklenmesi gerekir.

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Eşler arasında yapılan Whatsapp konuşmalarının boşanma davasında delil olarak sunulması mümkündür. Bu konuşmalar eşler arasında yapıldığı için her iki tarafında ulaşabileceği delillerdendir dolayısıyla eşler arasında yapılan konuşmaların boşanma davasında ekran görüntüsü olarak sunulması mümkündür. Bu konuşlanmaların delil olarak mahkemece kullanılabilmesi için tarih bilgisi ve numara bilgisi olmalıdır. Bu delillerin mahkemede kullanılabilmesi için ek olarak hukuka uygun yollarla elde edilmiş olmasıdır.

Davacı, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu sosyal medya hesabına gizlice girip şifreyi kırmak suretiyle buradaki yazışmalardan öğrenmiş ise, davacı eşin davasının sadece bu delile dayanması durumunda, bu yazışmalar delil olarak kabul edilmemektedir.

Selin ÖRENCİK

Kaynakça:

 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2019/1601 E., 2019/8698 K., 16.09.2019 T.

 Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Paylaş: