Sosyal Medyada Hakaret Suçu

Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla bu alanda en sık işlenen suç hakaret suçu olmuştur. Kişilerin sosyal medyadaki ifadelerinin hakaret suçunu mu oluşturduğu yoksa AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 10.maddesindek ifade özgürlüğü çerçevesinde mi değerlendirilmesi gerektiği hukukun ilgi alanına girer.

TCK (Türk Ceza Kanunu), şerefe karşı suçlar başlığı altında 125-131.maddeleri arasında hakaret suçunu düzenlemiş ve bazı özel durumlara göre cezanın alt sınırını artırmıştır. Konumuz olan sosyal medyada hakaret suçu aleni olduğu için ceza 1/6 oranında artırılır.

Şahıslara karşı yapılan ağır eleştiri veya rahatsız edici her türlü sözlerin mutlaka hakaret suçunu oluşturması beklenmemelidir. Burada kişinin söylediği sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı azaltacak, muhatabı gücendirecek vasıfta olması gerekir. Hakaret suçu TCK 125.maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; ‘‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.’’ İfadesi ile hakaret suçu ve yaptırımı belirtilmiştir Aynı maddede hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı; dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı; kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bu sefer en az 1 yıl olarak artırılır.

Sosyal ağlar üzerinden hakaret suçu genel olarak 2 şekilde işlenmektedir:

  1. Hakaret suçunu oluşturan içeriği oluşturma
  2. Hakaret suçuna ilişkin içeriği paylaşma

Sonuç olarak; hakaret suçunun oluşması için kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması gerekir. Ayrıca Yargıtay kararlarına göre sosyal medyada hakaret içeren ifadeleri yazmak ve hatta paylaşmak hakaret suçunu oluşturur. Bu nedenle sosyal medyayı kullanırken ‘‘Ne de olsa ben yazmadım’’ diyerek hakaret içeren ifadeleri yazmak ve paylaşmaktan uzak duralım.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Talha AVCI

Kaynakça:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCBdyzYnEeOetwJql8ivL2SVaPHmXuxKZSY0bcDiyVUnz

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1HkvMX5uvBCFAB4HRpMIyZF4uf-BCDYGWsKLa5CDlZqf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Paylaş: