Tenkis Davası Nedir.?

Tenkis davası miras hukukuna özgü bir davadır. Kanunda saklı pay sahibi olarak sayılan mirasçıların miras haklarını korumak için açılır.

Saklı Pay Nedir ?

Miras bırakanın ölümüne bağlı tasarruf ve hileli işlemlerine karşı mirasçıların hak kaybına uğramaması için mirasçıların korunan paylarına saklı pay denir. Miras bırakan ancak mirasçılarının saklı paylarına dokunmamak kaydıyla, mal varlığında istediği tasarrufu yapabilir. Bu şekilde yasal mirasçıların saklı paylarının korunması amaçlanmıştır. Kanunda saklı pay sahibi mirasçılar,  miras bırakanın altsoyu, anne ve babası, eşi olarak sayılmıştır.

Saklı Pay Oranları Nedir?

 -Murisin çocuklarının saklı pay oranı, miras hakkının 1/2’sidir.

-Murisin anne ve babasından her birinin saklı payı, miras hakkının 1/4’üdür.

-Sağ kalan eşin saklı payı ise, eş altsoy, anne veya baba zümresiyle birlikte mirasçı ise terekeye göre yasal mirasının tamamı olup diğer hallerde ise terekeye göre miras payının 3/4’üdür.

 Tenkis Davası Nasıl Açılır ?

Miraçılar saklı paylarının ihlal edildiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içerisinde tenkis davası açabilirler. Tenkis davası asliye hukuk mahkemesinde görülür. Vasiyete bağlı açılacak davalar vasiyetin açılma tarihinden, diğer ölüme bağlı tasarruflara ilişkin açılacak davalar ise mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içinde hak düşürücü süreye uğramaktadır.

Dava Sonucunda Ne Olur ?

Tenkis davasının kabulü halinde davacı mirasçı, mirasbırakanın bıraktığı mallardan kendi saklı payını karşılayan kısmını elde edebilir. Tenkis davasının sonucundan sadece davayı açan saklı paylı mirasçı yararlanabilir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ayberk Ertekin 

KAYNAKÇA:

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2020/788 E., 2021/4800 K.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 2021/5360 E., 2021/1055 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2020/3183 E., 2021/4552 K.

 

Paylaş: