Tüketici Hakem Heyeti ie İlgili Yapılan Değişiklikler

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır. Bu yazımızda, 21/09/2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” ve ayrıca 01/04/2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan ancak 6 ay sonra yani yine 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerden bahsedeceğiz.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru İçin Belirlenen Yeni Parasal Sınırlar

Eski düzenlemeye göre hakem heyeti başvurularında uyuşmazlık değerine ve ilin büyükşehir olup olmamasına göre ayrımlara gidilmiş bulunmaktaydı. Buna göre; 10.280,00 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,  Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280,00 TL – 15.430,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde  15.430,00 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,  Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280,00 TL – 15.430,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olarak kabul edilmiştir.

01/10/2022 tarihi ile tüketici hakem heyeti sınırı uyuşmazlık değeri 30.000,00 TL’ye çıkartılmıştır. Aynı zamanda il- ilçe tüketici hakem heyeti ve şehirlerin büyükşehir olup olmaması ile ilgili ayrımlara son verilmiştir. Böylece tüketiciler, 30.000,00 TL altındaki değerler için yaşadıkları şehrin statüsü fark etmeksizin ister il ister ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurabilecektirler.

Tüketici Hakem Heyeti Karar Süresindeki Değişiklik

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular 6 ay içinde görüşülüp karara bağlanması gerekmekte olup, eski düzenlemeye göre bu süre en fazla 6 ay daha uzatılabilmekteyken, 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile karara bağlanma için ek süre kısaltılarak 3 aya düşürülmüştür. Bu değişiklik ile başvuruların daha hızlı sonuçlanması amaçlanmıştır.

Başvuruda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgilerde Eksiklik Olması Durumunda Başvurana Ek Süre Tanınacak

1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’’11.maddesi 5.fıkrasına göre; ‘‘başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenir.’’ Denilerek tüketicilere başvurularında eksik olan belgelerini tamamlama kolaylığı sağlanmıştır. Ancak bu yenilik 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüketici Hakem Heyetinin Bulunmadığı İlçelerde Başvurular Kaymakamlığa Yapılabilecek

1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ un 13.maddesi ile Tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde başvurular o ilçe kaymakamlığında yapılabilecektir.

Sonuç olarak; değişikliklerle tüketicinin uzun yargılama süreçlerinden korunması, verilecek kararların daha hakkaniyetli olması ve tüketiciye başvuru için kolaylıklar sağlaması amaçlanmıştır.

TALHA AVCI

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Kaynakça

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-17.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-7.htm

Paylaş: