Yağmalama Suçmu Nedir?

Ülkemizde bizleri son derece üzen çok fazla kayıp verdiğimiz Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından gündeme sıkça gelen sorunlardan birisi yağma suçu olmuştur.

Medyaya yansıyan deprem bölgesine ilişkin görüntülerde, bazı kötü niyetli kişilerin depremzedelere ait malları yağmaladıkları ve yağmacılara karşı da halkın tepkilerinin artarak şiddet boyutunun arttığı görülmektedir. Bugünkü yazımızda yağma suçunu inceleyeceğiz.

Yağma suçu , başkasına ait taşınır bir malı tehdit ve zor kullanarak ele geçirmektir. Kanun düzenlenmesinde malın taşınır veya taşınmaz mal olarak sınıflandırılmamış olması nedeniyle bu doğrultuda Yargıtay içtihatlarına bakmamız gerekir. Yargıtay içtihatları uyarınca, taşınmaz mallar, yağma suçunun konusunu oluşturmayacaktır. Esasında yağma suçu, hırsızlık suçunu da kapsayan bir suçtur. Yağma suçu, hırsızlık suçuna ilaveten taşınır malın tehdit ve zor kullanarak ele geçirilmesidir.

Yağma suçu açısından tehdidin ; kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması gerekmektedir. Yargıtay’a göre, yağma suçunun oluşabilmesi için hırsızlık suçu da arandığından, hırsızlık suçu gerçekleşmediğinde veya en azından bu suça teşebbüs edilmediğinde yağma suçundan da bahsedilemeyecektir.

Basit Yağma Suçu Nedir?

Bir kişinin, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına ya da vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit etmesi ve malını alması durumunda altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Yağma suçundan bahsedebilmek için taşınır malın, zilyedin haberi olmadan tehdit veya zor kullanma şeklinde cebir yoluyla ele geçirilmesi gerekir. Yine zorla ileride senet haline getirilebilecek bir kâğıdı imzalatmaya çalışmak veya var olan senedi yok etmeye çalışmanın da yağma suçunu teşkil edeceği kanunda düzenlenmiştir.

Nitelikli Yağma Suçu Nedir?

Yağma suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, yol kesmek suretiyle ya da konutta , işyerinde veya bunların eklentilerinde , beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla , gece vaktinde, işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.

Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler de uygulanır.

Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı söz konusu ise suçu işleyen kişiye verilecek cezada indirim uygulanacağı, kanuni düzenleme ile hükme bağlanmıştır. Malın değerinin azlığı ekonomik değerinin az olması anlamına gelmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre, kişinin daha fazlasını alma imkanı varken daha azını alması halinde ceza indirimi uygulanacağı düzenlenmiştir.

Gündeme gelen suçun meydana geldiği deprem bölgesindeki yerler , genelde insanların bulunmadığı yani deprem sebebi ile terk edilen evler ve işyerleridir. Yağma suçunun konut ve işyerinde işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturmaktadır, bu nedenle söz konusu olaylarda nitelikli yağma suçunun meydana geldiğinden bahsedebiliriz.

Yağma suçunun oluşumuna şahit olunması durumunda müdahale edilmeden konuyu en yakın kolluk birimine haber verilmesi en sağlıklısı olacaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne üye olun!

Talha AVCI

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://karararama.yargitay.gov.tr/

Paylaş: