5809 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu

5809 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

Bilinen adı ile Sahte Telefon Hattı Açma Suçu aslında Kanunda sayılan düzenlemelere aykırı davranılması halinde meydana gelen suçtur. Uygulamada en çok karşılaşılan türünün tarafların haberi olmadan adlarına telefon hattı açılması şeklinde gerçekleştiğinden bu suçun ismi bu şekilde bilinmektedir.

Kanun Ne Diyor?

Kişinin bilgi ve iradesi dışında abonelik tesis edilmesi işlemi yapılması, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt işlemi yapılması ve yaptırılması bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenmesi , evrakta değişiklik yapılması ve kullanılması yasada suç olarak düzenlenmiştir.

  1. Şöyle ki kişinin bilgi ve rızası olmadan ,
  2. İşletmeci veya temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapılması
  3. Elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt yapılması ve yaptırılması
  4. Bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenir evrakta değişiklik yapılması ve kullanılması 4.) Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan aboneliklerin kullanılması SUÇTUR.

Şayet gerçek hat sahibi adına yeni bir abonelik sözleşmesi düzenlenirse 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 56. maddesindeki suç , hat sahibinin bilgileri kullanılarak üçüncü bir kişi adına abonelik sözleşmesi düzenlenmesi durumunda ise TCK.nın 207. maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu oluşur.

Cezası Nedir?

Bu suçun yaptırımı adli para cezasıdır. Ancak cezalandırmada eyleme göre ayrım yapılmıştır. Eğer ki abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan her türlü yazılım kart araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz şekilde kopyalanır muhafaza edilir dağıtılır yarar sağlamak için kullanılırsa bu eylemlerden herhangi birinin cezası 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

  1. Ancak abonelik kaydı sırasında gerçek dışı belge, bilgi verilmesi ,
  2. Abonelik tesisi için gerekli kimlik örneği alınmadan abonelik kaydı yapılması ,
  3. Kişinin bilgi ve rızası dışında abonelik tesis edilmesi veya işlem yapılması veya
  4. elektronik kimlik bilgisine sahip kayıt işlemi yapılması , yaptırılması bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenmesi , evrakta değişiklik yapılması ve kullanılması ,
  5. Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilen olan abonelikler kullanılması ,

Durumlarında 50 günden 100 güne kadar adli para cezası verilir.

Ön Ödeme İle Kamu Davası Düşer Mi?

Ceza Kanunumuzda düzenlenen ön ödeme kurumu şüpheli tarafından kabul edilir ve ödenirse hakkında kamu davası açılmaz. Cumhuriyet savcılığı tarafından şüpheliye yapılan tebliğ üzerinden on gün içerisinde şüpheli ödemeyi yaptığı takdirde hakkında takipsizlik kararı verilir.

Ön Ödeme Taksitlendirilebilir Mi?

Şüphelinin talebi Cumhuriyet Savcısının kararı halinde ön ödeme birer ay ara ile üç eşit taksit şeklinde ödenebilir. Eğer ki ödenmezse soruşturmaya devam edilip şüpheli hakkında kamu davası açılır.

Ön ödemenin bu suç bakımından önemi istatistiklere de yansımıştır. T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı ilk 6 ayı açısından yapmış olduğu istatistik çalışmasında 5809 sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ön ödeme ile sonuçlanması bakımından istatistiklere beşinci sıraya , kamu davası açılması açısından ise ikinci sıraya girmiştir. İstatistik ön ödemenin yapılmadığının bu nedenle çoğunlukla bu suç nedeniyle kamu davası açıldığını göstermektedir.

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr

Paylaş: