7. Yargı Paketi ile Beklenen Yenilikler

Adalet Bakanlığının 7. Yargı paketi çalışmalarının tamamlandığını ve meclise sunulacağını duyurmasıyla paketin içeriği merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde paketin Meclise sunularak yasalaşması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre paketin içeriğinde farklı alanlarda birçok yenilik öngörülüyor, bu yeniliklerden bazıları ise şu şekilde;

1.Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamı Genişletildi

Dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu olan uyuşmazlıkların kapsamı genişletildi, düzenlemeye göre kira ilişkisi, komşu hakkından doğan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasından ve ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklar, kat mülkiyetine tâbi olan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alındı. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit, itirazın iptali ve istirdat davalarının açılabilmesi için de arabuluculuk zorunlu hâle getirildi. Bu uyuşmazlıklarla ilgili dava açabilmek için önce arabulucuya başvuru şartı getiriliyor.

2.Haciz ve İcra Hukukuna İlişkin Yenilikler

Düzenlemelere göre hakim kararı olmaksızın konutta haciz yapılamayacak. Konutta haciz yapılması için mutlaka mahkemeden karar alınması gerekecek. Haciz sırasında ilgili yerin konut olduğu tespit edilir ve borçlu hacze onay vermezse haciz işlemi durdurularak hakimden onay alınması gerekecek. Bunun dışında haczedilemeyen mallar ile ilgili de İcra İflas Kanunu’na açık hükümler eklenmesi beklenenler arasında, örneğin kişilerin evde yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli  malların ya da aile bireylerinin kişisel mallarının haczedilemeyen mallar kapsamına alınması öngörülüyor. Taşkın haczin de açık hükümle yasaklanacağı paketin içeriğinde yer alıyor.

3.Uyuşturucu ile Mücadele İçin Düzenlemeler

Daha önceden bu nitelikte kabul edilmeyen sentetik katinon ve sentetik opioid gibi maddeler ve türevleri, amfetamin ve türevleri de uyuşturucu madde kapsamına alınarak, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun kapsamı da genişletilmiş oluyor, bunun sonucu olarak şimdiye kadar uyuşturucu olarak kabul edilmeyen  daha fazla uyarıcı madde için ceza alt sınırının 10 yıldan 15 yıla  kadar hapis cezası olması bekleniyor. Bunun dışında uyuşturucu bağımlıları için özel cezaevlerinin kurulup rehabilitasyon faaliyetlerinin de burada yürütülmesi planlanıyor.

4.Göçmen Kaçakçılığı Suçunun  Ceza Alt Sınırı Yükseltiliyor

Göçmen kaçakçılığı suçunun ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Buna ek olarak göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma gibi kuvvetlere tahsis edilebilecek.

5.Kanun Yollarına Başvuru Süresi Tektipleştiriliyor

İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı itiraz yolu, uyuşmazlığın ilgili olduğu alana göre değişiklik gösteriyordu, örneğin Ceza Muhakemesi Kanunu istinaf başvurusu süresini 7 gün olarak belirlemişken, icra hukuk mahkemeleri için bu süre 10 gün olarak belirlenmişti. Pakete göre kanun yollarına başvuru süresi 2 hafta olarak her uyuşmazlık için sabit hale getirilecek. İstinaf ve temyize başvuru süreleri 2 hafta olacak.

Bunlara ek olarak avukatların ilk 5 yıl baro aidatı ödemekten muaf olması, kıdemi 20 yıldan fazla hukuk meslek mensuplarının sınavsız arabulucu olabilmesi gibi yargı mensuplarına yönelik düzenlemeler de paketin içeriğinde yer alıyor.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Sude AKBALIK

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr

https://sgb.adalet.gov.tr/

Paylaş: