Yenilenebilir Enerji Nedir?

Küresel ısınmanın artması ve iklim krizinin çok ciddi boyutlara ulaşması küresel gündemin en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle ülkeler bu konularda sık sık bir araya gelip zirveler gerçekleştirmekte ve artan düzeyde önlem almaya devam etmektedir. Önlemler genelde enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarrufa gidilmesi şeklinde yapılmaktadır. Türkiye’de iklim kriziyle mücadele amacıyla birtakım hedefler yayınlanmıştır. Bu hedeflerin başında enerji tasarrufu sağlayabilmek ve yenilenebilir enerji kullanımını ülke çapında arttırmak bulunmaktadır. Türkiye’nin “2053 Net Sıfır Emisyon Binalar” hedefi kapsamında binalarda enerji performansı değişikliği ile ilgili bir yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve 1 Ocak 2023 itibari ile de yürürlüğe girmiştir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

 

Yenilebilir Enerji’nin Kaynağı Nedir?

Yenilenebilir enerjinin kaynağı; doğadan gelen güneş ışığı, rüzgar, yağmur, biyokütle ve dalgalardır. Bu enerjinin en öne çıkan özelliği ise temiz ve kaynakları tüketmeden kısa sürede kendini yenileyebilmesidir. Fosil yakıtlar ile kıyaslandığında dünyanın her yerinde kolay bulunabilirler, tükenmeleri neredeyse imkansızdır ve sera gazı üretmedikleri için çevreye çok az zarar verirler. Ayrıca enerji üretim maliyetleri de düşüktür.

Yenilenebilir Enerjinin Yararları Nedir?

  • Enerji ihtiyacının, doğaya zarar vermeden, daha ekonomik bir şekilde karşılanmasını sağlar,
  • Enerji üretiminde dışa bağımlılık azalır,
  • Enerji verimliliğinin artmasına yardımcı olur ve hava kirliliğinin azalmasını sağlar,
  • Karbon emisyonunu azalır
  • Yüksek teknoloji gerektirmediğinden kolayca kurulabilir sistemlerdir ve uzun vaadede oldukça ekonomik bir enerji çözümüdür.

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi Nedir?

Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarını 2022 yılı itibariyle tamamladı. Amaç düşük karbonlu kalkınma ile iklime dirençli bir ekonomiye geçiş yapmak ve iklim değişikliği ile mücadeleyi arttırmak. Bu hedefin içerisinde yapılan yeniliklerden bir tanesi de binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğuna geçmek olmuştur. Bu zorunluluk 1 Ocak 2023 itibariyle başlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Zorunluluğu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre bir parselde toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan bütün binalarda kullanılan enerjinin en az %5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekmektedir. Pencerelerde ısı yalıtımı için daha kalın malzeme kullanarak ortalama %25 daha az enerji tüketerek ısınmak mümkün olacaktır. Bu gibi şartların olduğu yönetmelikteki %5 yenilenebilir enerji kullanma zorunluluğu 2025’te 2 bin metrekare üzerindeki binalar için geçerli olacak ve sınır arttırılarak %10’a çıkartılacaktır. Bu sayede genel olarak Türkiye’de 2023 sonrasında enerji ithalat faturasının yıllık 5 milyar Türk lirası düşmesi, 2025 sonrasında ise yıllık 7.5 milyar Türk lirası tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

1 Ocak 2023 itibariyle eğer binaların projeleri bu yönetmeliğe uygun hazırlanmazsa bu binalar için ruhsat düzenlenmemesi de yönetmeliğin önemli maddesidir.

Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?

Eğer 5 bin metrekareden büyük bir bina projesi sahibi iseniz, projenizin ruhsat onayı alabilmesi için bu yönetmelik şartlarına uygun hazırlanması gerekiyor. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi ve herhangi bir hukuki danışmanlık için avukata başvurmak en sağlıklı olanı olacaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

 

Berra ÖZTÜRK

Kaynakça:

https://www.csb.gov.tr/binalarda-yenilenebilir-enerji-zorunlulugu-1-ocakta-basliyor-bakanlik-faaliyetleri-37361#:~:text=Bakanl%C4%B1k%20taraf%C4%B1ndan%20haz%C4%B1rlanan%20ve%2019,1%20Ocak%202023%20tarihinde%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor.

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/yeni-binalar-icin-yenilenebilir-enerji-zorunlulugu-1-ocakta-basliyor,gwtCbf1v4EmLrDrkZmMmPg

https://www.ren21.net/why-is-renewable-energy-important/

https://iklim.gov.tr/2053-net-sifir-emisyon-hedefi-icin-stratejimizi-hazirliyoruz-haber-33

Paylaş: