Apartman Görevlilerinin Kıdem Tazminatını Kim Öder

Apartman Görevlilerinin Kıdem Tazminatını Kim Öder ?

Kat mülkiyeti bağlamında apartman yönetimlerinde sık karşılaşılan problemlerden biri de apartman görevlilerinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatının kim tarafından ödeneceği konusudur. Çünkü kıdem tazminatı ödenirken bu pay kat maliklerine paylaştırılır ve kat malikleri çoğunlukla buna “ Ben oturmuyorum, kiracım var o ödesin.” gibi bir savunma yaparak itiraz edebiliyorlar. Kiracılar ise kıdem tazminatı yüküne tek başına katlanmak istemiyorlar. Bu yöndeki hukuki düzenlemeler neler diyor, gelin beraber inceleyelim.

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Kıdem tazminatına hak kazanılması için gereken şartlar iş kanununda düzenlenmiştir. Bu şartlar; çalışanın öncelikli olarak kanunda sayılan tanıma göre işçi sayılması ve aynı işveren himayesinde en az 1 yıl süre ile çalışması gerekmektedir. Kıdem tazminatı çalıştığı yıllar dikkate alınarak son brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatını Kiracı Mı Ödemeli Yoksa Ev Sahibi Mi ?

Apartman görevlilerinin ücreti, genel giderlere katılım payı yani aidat kapsamında olan ücretlerden biridir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre aidat kiracıdan alınır, ancak konu kıdem tazminatı olduğunda kat mülkiyeti kanunundaki düzenlemeye göre öncelikli sorumluluk kat malikine yüklenmiştir. Kanun, kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümlerin, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanacağını; bu borçları yerine getirmeyenlerin ev sahibi ile birlikte sorumlu olduğunu düzenlemiştir. Ancak kiracının sadece kira borcu miktarı ile sorumlu olduğu, dolayısı ile yapacağı ödemelerin kira borcundan düşülmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bunun yanında, aksi yönde Yargıtay kararlarında, bu kesintinin uygulanması için kira sözleşmesinde kesinti yapılabileceğinin açıkça düzenlenmiş olması şartı gündeme getirilmiştir. Bu nedenle kiracılara, bu hususta sözleşmeye madde eklenmesi veya kat malikinden onay alınması tavsiye edilmektedir.

Sonuç olarak; apartman görevlilerinin kıdem tazminatının nasıl ödeneceği tartışmasında asıl borcun ev sahibine ait olduğu, ancak kiracının ev sahibine ilişkin borçları ödemesi durumunda bu ödemelerin kira ödemesinden düşülmesi gerektiğinin kabulü gerekmektedir. Uygulamada kira sözleşmesinde aksi maddeler konulması nedeniyle iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı sonuçların ortaya çıktığı ortadadır. Bu nedenle söz konusu tartışmanın sonlandırılması adına Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bu hususun daha net şekilde vurgulanması gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ayberk ERTEKİN

KAYNAKÇA:

https://imzabinayonetimi.com.tr/kapici-kidem-tazminatini-kim-oder/

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf

Paylaş: