Dask Nedir?

Doğal afet sigortaları, insanların doğal afetler nedeniyle kaybettikleri maddi değeri korumak amacıyla kurulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yangın, deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, dolu, su baskını gibi doğal afetlerin neden olduğu maddi hasarları kapsar. Türkiye’de Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılında kurulan zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 3. maddesi, DASK’ı resmi olarak tanımlarken, kanunun 10. maddesi, zorunlu deprem sigortası kapsamını açıklamaktadır. Kurumun geliri ve kullanılabileceği alanlar ile ilgili detaylar ise 9. maddede yer almaktadır. Bu kanunun amacı, doğal afetlerden kaynaklanan zararların önlenmesi, azaltılması ve tazmin edilmesidir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, bu kanun çerçevesinde faaliyet gösterir. Kurum, doğal afetlerden kaynaklanan zararları tazmin etmek için, sigorta poliçesi düzenleyen kişilerden prim almaktadır. Primler, doğal afetlerden kaynaklanan zararların tazmini için kullanılmaktadır. DASK ayrıca, doğal afetlere karşı sigorta yaptırmayan kişiler için de tazminat fonu oluşturmuştur. DASK’ın Türkiye’deki birçok il ve ilçede şubeleri bulunmaktadır. Kurum, doğal afetlerden kaynaklanan zararların tazmini için hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu doğal afetlerden kaynaklanan zararların tazmin edilmesi için bir zorunlu sigorta düzenlenmesini öngörmektedir. Buna göre, Türkiye genelindeki bütün konut ve işyerleri için deprem sigortası yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Zorunlu deprem sigortası, DASK tarafından yönetilmekte ve sigorta primleri de bu kurum tarafından toplanmaktadır. Bu primler, deprem riski yüksek olan bölgelerdeki konutların deprem sigortası primlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, doğal afetlerden kaynaklanan maddi hasarların tazmini için önemlidir. Ayrıca zorunlu deprem sigortası, doğal afet sigortaları kapsamında yer alan bir sigorta türüdür ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilmektedir. Türkiye gibi doğal afetlerin yaygın olduğu bir ülkede kurulan DASK insanların doğal afetlere karşı daha güvenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Yağmur KARAKIŞLA

Kaynakça:

https://dask.gov.tr/tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-13.htm

https://www.seddk.gov.tr/tr/zorunlu-deprem-sigortasi

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarim-Sigortalari-Ve-Dogal-Afetler

Paylaş: