Değerli Konut Vergisi Nedir?

15 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile ülkemizde yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Buna göre ; değerli konut sahibi kişiler her yıl ödenen Emlak Vergisi haricinde bir de eğer şartları taşıyorlar ise , Değerli Konut Vergisi adı altında ek bir vergi ödeyeceklerdir .

Değerli Konut Vergisi Nedir?

Değerli konut vergisi emlak vergisinden ayrı bir vergidir. Değerli konut vergisi , Emlak Vergisi Kanunu içerisinde hüküm altına alınmasına rağmen emlak vergisinden farklı yönleri bulunmaktadır . Değerli konut vergisi , emlak vergisinden farklı olarak vergi değeri belli bir tutarın üzerinde olan konutları vergilendirmeyi amaçlamaktadır . Emlak Vergisi ise taşınmazların değerine bakılmaksızın yıllık alınan bir vergi çeşididir . Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenmektedir . İlk taksit mart , nisan ve mayıs aylarında ; ikinci taksit ise kasım ayında ödenmelidir. Vergi ödemesi, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye gidilerek yapılmalıdır . Ayrıca e-belediye hizmeti veren belediyelerin sistemleri üzerinden online ödeme gerçekleştirmek de mümkündür.

Peki Hangi Konutlar Değerli Konut Vergisi Kapsamına Girmektedir?

Değerli konut vergisine konu olacak gayrimenkullerin belirlenmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ya da yetkili değerleme şirketleri tarafından yapılmaktadır. Değerli konut olduğu belirlenen gayrimenkullerin sahiplerine tebligat yapılmakta ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilmektedir.

2022 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri 2022 yılında 6.173.000 TL üzerinde olanların 2023 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Bu konutlar için 20 Şubat 2023 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.

2023 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 9.967.000 TL üzerinde olanların 2024 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

Değerli Konut Vergisi Oranı Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkulün değerine göre 3 vergi dilimi vardır:

  • 967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 9.967.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
  • 936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için 14.952 TL, fazlası için (Binde 6)
  • 936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL fazlası için (Binde 10)

  

Değerli Konut Vergisinden Kimler Muaf Tutulmaktadır ?

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır. Bu kurumların intifa hakkına sahip oldukları mesken nitelikli taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaftır ve vergi söz konusu taşınmazların kuru mülkiyet sahiplerinden de aranmaz.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır.

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü, arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Talha AVCI

Kaynakça:

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/64728560-fbfc-4c6d-8bfc-8b5679477a33

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm

Paylaş: