Elektrikli Scooter Yönetmeliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliği 14/04/2021 tairihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIM KURALLARI

Elektrikli scooter kullanırken yasak olan hallere ve yapılmaması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
 • Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
 • Yaya yollarında sürülmesi,
 • Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
 • İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
 • Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
 • Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,
 • Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
 • Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
 • Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,

ELEKTRİKLİ SCOOTER’IN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli scooterda bulunması gereken teçhizat aşağıda sıralanmıştır.

 • Önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, 
 • Arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör,
 • 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olmalıdır.

ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ

Elektrikli scooter sürücüsünün taşıması gereken özellikler aşağıda sayılmıştır.

 • 15 Yaşını doldurmuş olmak,
 • Scooter’i kullanabilme becerisine sahip olmak,
 • Sürücünün e-scooter’i kullanırken kask takma gibi her hangi bir teçhizat zorunluluğu bulunmamaktadır.

ELEKTRİKLİ SCOOTER ŞİRKETİ 

 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş limited veya anonim şireket olması, 
 • Faal vergi mükellefi olmaları, 
 • Şirket merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odasından birine kayıtlı olmaları,
 • Elektronik tebligat sistemine üye olmaları,
 • 500.000 Türk Lirası sermayeye veya işletme sermayesine sahip olması,
 • Standartları İdare tarafından belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulama/uygulamalara sahip olması,
 • Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
 • Seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek koşulu ile kendilerine ait en az 250 adet e-skutere sahip olması,
 • Güncel hali esas olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması,
 • İlgili idareye yetki belgesi için 10.000 TL ve her bir e-scooter için günlük 16 kuruş işgal harcının ödenmiş olması,

E-scooter yönetmeliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bize danışmak için lütfen iletişim kurun.

Paylaş:
Index