Çitil Avukatlık Ortaklığı

Kamu yararı gözeten bir alan olan İdare Hukuku, idarenin işlem ve eylemlerini düzenlemektedir. İdarenin bireyler üzerinde etkisi olan işlem ve eylemleri hukuka ayrılık teşkil ettiğinde bu aykırılığın giderilmesi için İdari Yargıya başvurulmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı alanında uzman akademisyen ve avukatlarıyla müvekkillerine bu alanda hizmet vermektedir.

İdari yargılamaya ilişkin davalar:

  • Yürütmenin durdurulması
  • İdari işlemin iptali
  • Tam yargı davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
Paylaş: