Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyetinin Farkları Nelerdir?

Kat İrtifakı Ve Kat Mülkiyetinin Farkları Nelerdir?

Bazen ihtiyaçtan, çoğu zaman da meraktan kendimizi satılık ev ilanları sitelerinde dolaşırken buluruz. Gördüğümüz ilanların kimisinde “kat irtifakı”, kimisinde “kat mülkiyeti” ifadelerine rastlarız. Peki bunlar arasındaki fark nedir? Hangisini tercih etmek daha güvenlidir?

Kat İrtifakı

İnşaatı henüz başlamamış veya tamamlanmamış bir yapının üzerinde ilgililerin hak iddia edebilmeleri için kat irtifakı tapusu almaları gerekir. Bu tapu; hak sahiplerinin arsa üzerindeki paylarını ve inşaat tamamlandıktan sonra yapıdaki paylaşımın nasıl olacağına dair bilgileri belgelemekle beraber, kat irtifakı sahiplerine ortak arsa üzerinde yapılacak olan yapının inşaatının başlaması – tamamlanması yönünde borç yükler. Bir diğer anlatımla, bir grup kişi bina yapmak amacıyla bir arsayı satın aldılarsa, bu binanın yapılmasını kesinleştirmek adına kat irtifakı tapusu almaları isabetli olacaktır. Aksi halde arsa üzerindeki pay sahiplerinden biri payını sattığında yeni pay sahibi binanın yapımına itiraz edebilir. Kat irtifakı söz konusu olduğunda ise pay sahiplerinden biri payını başkasına satsa bile, yeni pay sahibi de kat irtifakıyla bağlı olur, binanın tamamlanmasını sağlamak için üzerine düşen borçları yerine getirmekle yükümlüdür.

Kat Mülkiyeti

Kat irtifakı tapusu, tamamlanmamış yapının üzerinde bulunduğu arsadaki payları ifade ederken, kat mülkiyeti tapusu tamamlanmış yapının bölümleri üzerinde hak sahiplerinin özel mülkiyetini ifade eder. Kat mülkiyetinin kurulmasıyla birlikte her bir bağımsız bölüm kat mülkiyeti kütüğünde ayrı sayfalara yazılarak gayrimenkul niteliğini kazanır.

Gerekli Belgeler

Kat irtifakı kurulurken ilgili kişiler tapu müdürlüğüne gider, yönetim planı ve mimari projeyi sunar, tapu memuru tarafından düzenlenen resmi senedin tapu siciline tescili ile kat irtifakı kurulmuş olur. Yapı tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine geçilebilmesi için tüm paydaşların mimari proje ve yönetim planına ek olarak “iskan belgesi” ile tapu idaresine istemde bulunmaları gerekir. Bu aşamadan sonra, kütüğün arsa halinde tescil edildiği sayfası kapatılır, “Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir.” atfı yapılır.

Kat İrtifaklı Yapılarda Sorunlar

Çoğu yapının kat irtifaklı kalmasının nedeni, kat mülkiyetinin kurulması için şart olan iskan belgesinin, bir diğer adıyla oturma izninin alınamamış olmasıdır. Uygulamada müteahhitler kat irtifakı kurulurken sunulan projeye uygun inşaat yapmadıkları için iskan belgesinin alınmasının yolunu kapatmaktadırlar.

Kat irtifaklı yapılarda projeye aykırılık nedeniyle belediye tarafından yıkım kararının alınması sorunu gündeme gelebileceği gibi, iskan belgesi olmadığından bankalardan kredi alma noktasında da zorlukla karşılaşılacaktır. Tüm bu sebeplerle kat mülkiyetli gayrimenkuller tercih etmek hukuken içinizin rahat olmasını sağlayacaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan güncel hukuki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Damla Kuzu

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf

https://yeni-kimlik.com/kat-irtifakli-tapuya-kredi-veren-bankalar.html#:~:text=Ba%C5%9Fvuruda%20yaln%C4%B1zca%20tapu%20ipote%C4%9Fi%20de%C4%9Fil,biri%20de%20Vak%C4%B1f%20Bank’t%C4%B1r.

https://www.milliyet.com.tr/emlak/alinmak-istenen-evin-iskani-cikmazsa-ne-olur-64980

Paylaş: