Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyetinde Ortak Alanlar

Kat mülkiyetindeki birçok sorun ortak yerlerin kullanımından kaynaklanmaktadır.

Peki bu ortak yerlerin kat mülkiyetindeki yeri nedir?

Gelin hep birlikte bu soruyu inceleyelim.

Kat mülkiyetindeki ortak yerlere geçmeden öncelikle kat mülkiyeti nedir bu soruyu cevaplamak  ortak yerleri daha anlaşılır kılacaktır. Kat mülkiyetindeki genel kural tamamlanmış bir yapının olması ve bu yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişleri bölümleri olmasıdır . Bunlar kat, daire, iş bürosu, mağaza, mahzen depo gibi bölümlerdir. Böylelikle bu bölümler üzerinde o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilmektedir.

Ortak yer ise kanunda anagayrimenkulün dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarıyan yer olarak tanımlanmaktadır. Bu ortak yerler üzerinde de kat maliklerinin faydalanma hakkı yani kullanma hakkı vardır. Ancak bu kullanma hakkının da sınırları kanununla çizilmiştir. Buna göre kat malikleri anagayrimenkulün ortak yerlerinde beşte dördünün yazılı rızasını almadıkça inşaat, onarım ve  farklı renkte badana yaptıramaz.

Her kat maliki ana gayrimenkuldaki bütün ortak yerlerinde arsa payları oranında paylı mülkiyete göre maliktirler. Bununla birlikte kat malikleri ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymalı, birbirini rahatsız etmemeli, birbirinin haklarını çiğnememeli ve yönetim planına uymakla yükümlüdürler.

Kat mülkiyetinde ortak yerlerin kapsamına baktığımızda ise bazı ortak yerlerin konusunun sözleşme ile belirtilebileceği ancak bazıların ise kanun gereğince kendiliğinden ortak yer sayıldığı görülmektedir. Bunlar kanunda merdiven, asansör, tavan ve tabanlar gibi bölümler olmak üzere sayılmıştır. Ancak sayılan yerler kanunda yazanlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda kanunda sayılmayıp ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer yerlerde ortak yer konusuna girmektedir.

Sonuç olarak kat mülkiyetinde ortak yerler kanunda yazılanlarla sınırlı olmayıp ortaklaşa kullanma, korunma ve faydalanma için zorunlu diğer yerleri de kapsamına almaktadır.  Bununla birlikte kat malikleri ortak yerler üzerinde değişiklik yapmasının sınırları da kanunla çizilmiştir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

RÜMEYSA SOLAK

Kaynakça:

https://www.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.ieko.org.tr/                                                                            

Paylaş: