Noterde Tapu Devir İşlemleri

Yeni Düzenleme ile Noterlerde Tapu Devri İmkanı

Bugün ele alacağımız konu 28 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanmış olan torba kanunla  Noterlik Kanununa eklenecek madde hükmüyle alakalı olacak. Bu madde hükmüyle artık alım satım işlemlerinin tapu müdürlükleri haricinde noterliklerde de yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Bildiğiniz üzere yani mevcut hukuki durumda noterler yalnızca taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenleme yetkisine sahip. Fakat bu yeni madde hükmünün 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesiyle bu durumda bir değişiklik yaratılmış ve noterlerin yetkisi genişlemiş olacak.

Peki Süreç Nasıl İşleyecek?

Öncelikle noterlere taşınmaz satış başvurusu yapılacak ve bu başvuru üzerine noterler bir başvuru belgesi düzenleyecek. Bu başvuru belgesi düzenlenirken noterler taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalarla usul ve esasları da gözetecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise artık tapu kayıt örneği ve diğer belgeleri tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşacak.

Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması halinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacak. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak. Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecek.

Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak arşivlenecek. Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı halinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Son olarak şunu da belirtelim, noterde gerçekleşecek bu taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar ise değerli kağıt bedellerinden muaf olacak. Fakat buna ek olarak tapu dairesinde yapılan işlemde yalnızca tapu harcı ödenmekteyken işlem noterde yapılırsa tapu harcına ek noter ücreti de verilecek. Bu ücret taşınmazın değerine göre 500 liradan az 4.000 liradan fazla olamayacak ve bu miktarlar her yıl değişkenlik gösterebilecek.

Peki Sorumluluk Kimde?

Noterler taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinde oluşan zararlardan sorumlu olacaklar. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi durumunda devlet ilgili notere rücu edebilecek ve notere karşı açılacak davalarda ise tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacak.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Melisa Gizem AKTAŞ

Kaynakça :

https://www.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.posta.com.tr/

Paylaş:
Index