Paya Dayalı Kitle Fonlama Şirketleri

Bir proje veya girişiminiz var ama fon mu bulamıyorsunuz ?

Paya dayalı kitlesel fonlama şirketleri tam size göre. Dünya’da birçok girişimin hayata geçmesini sağlayan ülkemizde ise 2021 yılında hukuksal zemine oturan ama henüz yaygınlaşmamış bir uygulamadır. Gelin beraber inceleyim.

Nedir Bu Paya Dayalı Kitle Fonlama ?

Kitle Fonlaması; bir proje, fikir, girişim, yatırım ya da bir sebebin bir grup insan tarafından farklı motivasyonlar ile internet üzerinden finanse edilmesi, desteklenmesi olarak biliniyor. Paya Dayalı Kitle Fonlamasında ise girişim şirketlerinin paylarının bir bölümünün klasik halka arzlarda olduğu gibi binlerce, on binlerce yatırımcıya satılması ve bu yolla girişimlerin finanse edilmesini amaçlanıyor. Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ile Girişimcilerin, KOBİ’lerin, AR-GE ve İnovasyon çalışmaları yapanların finansmana erişmede, bankalar, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların yanında bu alternatifi daha çok benimseyecekleri bekleniyor. Hatta, sistemin hızlı ve kolay oluşu, teminatsız ve maliyetin çok daha düşük oluşu, banka kredilerine alternatif olarak bir borçlanma içermediğinden faizsiz oluşu sebepleri ile girişimcilerin birinci alternatifi olacağa benziyor.

Peki Nasıl Kurulur ?

Kitle Fonlama Platformları, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35/A maddesinde  düzenlenmiş olup; Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlardır.Tebliğ’de öngörülen şartlara haiz Katılım Bankaları ve Geniş Yetkili Aracı Kurumlar da Tebliğ kapsamında kitle fonlama faaliyetinde bulunabilirler. Kitle Fonlama Platformlarının Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmaları için Sermaye Piyasası kurulu tarafından listeye alınması gerekmektedir.Faaliyette bulunacak Platformun Kurul’a başvuru yapabilmesi için Tebliğin 5. Maddesindeki şartları taşıması ve EK-1’de yer alan belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir.

Sonuç Olarak; Kitle fonlaması Amerika ve Avrupa’da son yıllarda sık sık başvurulan ve bu şekilde girişim projelerine finansman ve yatırım sağlayan bir sistemdir. Türkiye’de kanunlaşması ile birlikte de hukuki alt yapıya oturtularak hem girişim projelerinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine ileride faydaları somut olarak gözlemlenecek bir sistem getirilmiştir. Start-up’ların hızla artmakta olduğu ülkemizde, projelerin hayata geçirilebilmesi için girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiren ve fon bedelleri koruma altına alan Tebliğ ile projelerin daha hızlı sonuçlandırılacağı değerlendirilmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Ayberk Ertekin

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.spk.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr

Paylaş: