Sigorta Sözleşmesi Nedir?

Hayatın olağan akışı içerisinde yaşanabilecek olumsuz olayların olumsuz sonuçlarına karşı ekonomik açıdan kendinizi koruyor musunuz? Sigorta sözleşmesi ile bu mümkün.Gelin beraber inceleyelim.

Tanımı Nedir?

Türk Ticaret Kanunu Madde 1401
Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Bu tanımdan hareketle Sigorta sözleşmesi, sigortacının sigorta güvencesini ve sigorta ettirenin de prim ödeme borcunu üstlendiği her iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.Sigorta sözleşmesi sigortacı ile sigorta ettirenin karşılıklı iradelerinin örtüşmesi ile kurulur. Uygulamada ise sigorta sözleşmesi, hazır basılı teklifnamelerin sigorta ettiren tarafından imzalanması ve sigorta şirketinin poliçe düzenleyerek müşterisine vermesi ile kurulmaktadır.Sözleşmenin unsurları ise “sigorta menfaati, prim, sigorta bedeli ve riziko”dur.

Nasıl Kurulur ?

Sigorta sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sigortacı ile sigorta ettirenin sözleşmenin zorunlu unsurlarında yazılı veya sözlü olarak anlaşmaları ile sigorta sözleşmesi kurulmuş olur. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların iradelerinin uyuşması gerekmektedir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nda sigortacının susması sonuca bağlanmıştır. TTK m.1405/1 hükmüne göre “Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır.” Sigortacılık Kanunu m.11/2 hükmü ise “Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılamasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış  olur.” şeklindedir.

Tarafları Kimler ?

Sözleşmenin tarafarı sigortacı ve sigorta ettirenden oluşur.Sigortacının kimler olacağı 5684 sayılı sigortacılık kanununda düzenlenmiştir.Yalnızca Anonim şirketler ve kooperatifler sigortacı olabilir.Sigorta ettiren ise tam ehliyetli olan herkes sigorta ettiren olarak sigorta sözleşmesinin tarafı olabilir.

Tarafların Borçları Nelerdir ?

Sigortacı açısından Rizikoyu taşımak,Sigortalıyı bilgilendirmek,Sigorta poliçesi vermek,Masrafları ödemek,Sigorta tazminatını ödemek.

Sigorta ettiren açısından Prim ödeme borcu,Sözleşme yapılırken doğru bilgi verme,Rizikoyu ağırlaştırmama ve ağırlaşan rizikoyu bildirme,Rizikonun gerçekleşeceğini bildirme,Rizikonun gerçekleşmesinden sonra bilgi verme,Araştırma yapılmasına izin verme,Riziko gerçekleştikten sonra zararı azaltma ve kurtarma yükümlülüğüdür.

Ayberk Ertekin 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199317

https://www.tsb.org.tr/turkiyede-sigortacilik.aspx?pageID=439

https://www.alomaliye.com/2018/03/16/dunyada-ve-turkiyede-sigortacilik/

Paylaş: