6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi uyarınca haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan ; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından…

Ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin sınır dışı etme kararı alınabilmesi, sınır dışı etme prosedürü ve sınır dışı etme kararına karşı başvurulabilecek yargı yolları 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. İlgili kanunun 54. Maddesinde sınır dışı edilecek kişiler sayılmıştır. Madde şu şekildedir: Sınır dışı etme kararı alınacaklar; MADDE 54 – (1) Aşağıda…

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Pandemisinin ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatı önemli derecede olumsuz etkilediği gerçeğini her geçen gün daha da fazla hissetmekteyiz. Söz konusu salgın hastalığın yayılımının engellenmesi ve olağan hayata en yakın zamanda geçilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları toplumun tedbirler alması hususunda düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de Milli Eğitim Bakanlığı…

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin b bendi uyarınca sahte fatura düzenlemek suçtur. Maddeye göre: Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen…

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 hastalığının sosyal yaşantıya etkisi büyük olmuş, bunun yanında etkilenmiş olan iş dünyası için birtakım düzenlemeler yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesi ile birtakım süreler durdurulmuştur. İlgili kanun maddesine istinaden  dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz,…

Anayasada koruma altına alınan sözleşme yapma özgürlüğü çerçevesinde eğer sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir geçerlilik şartı getirilecekse bunun kanunla düzenlemesi gerekmektedir. Hukuk sistemimizde uygulanan temel kural sözleşme serbestisidir. Ancak hukuk sistemimiz taşınmaz mülkiyetinin devrini konu eden sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 237. Maddesindeki hükümle resmi şekle tabi kılmıştır. Uygulamada ise gerek yatırım amacıyla gerekse temel…

Ankara Antlaşması Türk vatandaşlarına İngiltere başta olmak üzere, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde serbest çalışma iznine başvurma imkanı sağlayan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, başvuran kimselere o ülkeye yerleşme ve o ülkede ticari faaliyette bulunma şansı verir. Her ne kadar İngiltere 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılmış olsa da yılın sonuna kadar “geçiş dönemi” olarak adlandırılan süreçte AB kurallarını…

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ DE 1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMİŞTİR. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere…

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların…

Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının globalleşen ve değişen ticari faaliyetlere katılım sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk şirketlerinin gerek avantajlı vergi yapılandırmaları gerekse ticareti kolaylaştırıcı sebeplerle yut dışında şirket kurmaları son derece önemlidir. Şirketlerin Uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve global ticarette rol almak adına uluslararası şirket kuruluş işlemlerini Onshore ve Offshore Şirket kuruluşu şeklinde gerçekleştirmekteyiz. Malta onshore şirket…

Sayfa 11 2 3
logo-footer