Çitil Avukatlık Ortaklığı

Gelişen günümüz teknolojisiyle hızlı bir ilerleyişte olan bilişim sistemleri beraberinde bir hukuki düzenleme ihtiyacı da getirmiştir. Bu ihtiyaca cevaben ortaya çıkan bilişim hukuku, söz konusu alana ilişkin hukuki düzenlemeler getirmekle beraber bilişim suçlarına ilişkin olarak da cezai düzenlemeler içermektedir. Bilişim hukukunun temelini internet hukuku ve ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Özellikle günümüzde internet kullanımının artmasıyla bu alanda hak ihlallerinin arttığı gözlenmektedir.

Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana madde üzerinden değerlendirmiştir:

 1. Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,
 2. Bilgisayarları sabote etmek,
 3. Bilgisayar aracılığı ile başkalarını dolandırmak,
 4. Bilgisayarı kullanarak sahtekarlık yapmak,
 5. Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,
 6. Diğer suç unsurları ( Yasaların uygun bulmadığı yayınlar, pornografik yayınlar, hakaret içeren kötü paylaşımlar)

Uluslararası bu düzenlemelerin yanında yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da (243 vd. maddelerde) bilişim suçları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak alanında uzman akademisyen ve avukatlarımızla bilişim hukuku alanında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 • Bilişim hukuku alanında sunduğumuz hizmetler;
 • Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi
 • Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
 • Kayıt ve tescil işlemleri, lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Elektronik sözleşmelerin hazırlanması
 • Danışmanlık hizmeti
 • İnternet yoluyla oluşan hak ihlallerinin takibi ve bu ihlallerin önlenmesi
 • Bilişim suçlarına ilişkin yargılamada hukuki destek verilmesi
Paylaş: